Sivut

maanantai 14. joulukuuta 2015

1759. Johtoryhmän työ ei ole ad-hoc-johtamista

      EM-Groupin omistajiin kuuluva ja Evan valtuuskunnan jäsen Marjo Miettinen antoi 11.12 2015 Talouselämä-lehdessä kielteisen lausunnon henkilöstön edustajan kuulumisesta johtoryhmään. ”Karsastan sitä, asioita voi hoitaa spontaanisesti vaikka käytävällä.” Sanomista voidaan pitää hyvin outona.

     Johtoryhmä on kolmella tavalla keskeinen johtamisen työväline, koska sen avulla johto: johtaa organisaatiota kokonaisuudessaan, yhteen sovittaa kokonaisuuden ja tulosyksiköiden edut ja vaatimukset sekä toteuttaa merkittävän osan organisaation kehittämisestä.

     Johtoryhmä poikkeaa olennaisesti johtajasta (johtamisesta) siinä, että johtaja toimii organisaatoissa jatkuvasti, mutta johtoryhmä on olemassa vain kokoontuessaan. Tämä on tärkeää havaita, koska johtoryhmä työn hetkellisyys, vaikuttaa ratkaisevasti sen tehtäviin ja työskentelytapaan sekä sen institutionaaliseen luonteeseen. Se ei ole ad-hoc-johtamista, kuten päivittäinen esimiestyö voi olla. Se luo vakautta ja pitkäjänteisyyttä, jolloin henkilöstö oman vaikuttamisen lisäksi tietää, mihin suuntaan ollaan menossa. Tähän ei Miettisen mainostama käytävillä puhuminen riitä.

     Johtoryhmä päättää kaikki organisaation kannalta kaikki tärkeät asiat ja toimenpiteet, käsittelee miten niiden toimeenpano organisoidaan ja miten päätöksien toteutumista valvotaan.

     Johtoryhmän työn keskeisen metodin ollessa vuorovaikutteinen keskustelu organisaation merkityksellisistä asioista henkilöstön luottamus johtoon kasvaa ilman, että sitä yritetään kasvattaa toisarvoisilla juttelulla kahvin keittimen sijainnista.

     Henkilöstön edustaja johtoryhmissä luo edellytyksiä luottamukselle ja paikalliselle sopimiselle.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti