Sivut

torstai 19. joulukuuta 2013

494. Sote-raportin analysointi


Tässä vuosisadan uudistukseksi mainostetussa hankkeessa näkyy sen voimakas poliittinen luonne. Se on jo toimeksiannossa ja tietysti vaikuttaa lopputulokseen. Tästä syystä raportin  pätevyyden arviointia on vaikeaa tehdä puhtaasti hallintorationaalisin perustein. Raportin esityksessä ei myös kannata tässä vaiheessa tarkastella kuin sen ydintä: miten Suomessa tulevaisuudessa ylipäätään järjestetään terveys- ja sosiaalipalvelut.

Muiden muassa Petteri Orpo on korostanut, että hallintomalli on vain väline tuottaa palveluja, palvelujen saanti on tärkeintä. Ongelma on siinä, että hallintomalli ja palvelujen saanti on niin sidoksissa toisiinsa, että hallintomallin analysointi on jo ensi vaiheessa on nostettava keskiöön.

Tilanteen ongelmallisuutta lisää se, että oppositiossa oleva keskusta on esittänyt hyvin toteuttamiskelpoisen mallin, joka ei poliittisista syistä kelpaa hallitukselle.

Jos osoitetaan järjestämisvastuuta jollekin taholle, kuten raportissa on tehty, pitää antaa myös valtaa tälle taholle. Tämä valta on jäänyt raportissa hyvin epäselväksi. Poliittisista syistä ei puhuta kuntayhtymistä. Miten raportin järjestäjätaho voi päättää yksittäisen kunnan palveluista ja rahojen käytöstä ellei järjestäjätaho ja asiaomaiset kunnat kuuluu jonkun sopimuksen perusteella yhteiseen hallintoalueeseen, jolla on erikseen sovitut elimet, valta ja vastuu? Ratkaisu muistuttaa hyvin pitkälle kuntayhtymää.

Erityisvastuualueiden (erva, 5 kpl)) asema on raportissa toinen ongelma. Eivät ne  noin vain voi alkaa johtaa  järjestäjätahoja ja kuntia, kuten raprotissa on esitetty.

Loppujen lopuksi törmätään suuren dilemmaan. Mitä paremmaksi hallitus hioo esitystään sitä lähemmäksi se tulee  Sipilän ja kepun mallia. Näin ollen uudistus tulee aivan rationaalisin perustein suunnitella ja toteuttaa vaiheittain usean vuoden jaksolle ajoitettuna, jolloin myös voidaan ratkaista rauhallisesti erityisvastuualueiden asema ja tehtävät. Ne voisivat tällöin muuttua nykyisistään radikaalistikin.

Dilemma jatkuu. Uudistusta ei voida toteuttaa vaiheittain, koska hallituskausi loppuu keväällä 2015. Pahalta näyttää. Sen tietävät ryhmän asiantuntijajäsenet

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti