Sivut

lauantai 30. marraskuuta 2013

456.Sisäministeriö ja poliisiPoliisihallituksen perustaminen oli tärkeä periaatteellinen ja  myös merkittävä operatiivinen muutos poliisitoimen johtamisvastuiden uudistamisessa. Aiemmin sisämisteriö johti suoraan poliisia ja läänihallitusten poliisiosastoja, jotka johtivat poliisilaitoksia, KRP:n ja  SUPO:n sekä Helsingin polisilaitosken  ollessa suoraan ministeriön alaisuudessa. Nyt poliisihallitus johtaa koko poliisitointa. Julkisuudessa pulpahdelleet Räsäsen ja Paateron erimielisyydet on nähtävä myös tätä taustaa vasten.

Kun ministriö oli kaiken yläpuolella, KRP:n ja Helsingin poliislaitoksen linjaerimielisyydet ja henkilöristiriidat ratkaistiin aina ministeriössä.  Nyt ne pitiäsi ratkaista poliisihallitukesessa.

Vinkkimieskohu Paateron ja Helsingin poliisilaitoksen johtaja Riikosen  ympärillä aiheutuu jokin asteisesta sopeutumattomuudesta  näihin uusiin valtasuhteisiin. KRP ja Helsiningin poliisilaitos saattavat pitää poliisihallitusta enempi saman  arvoisena  kumppanina kuin esimiesvirastona. Tässä pitkässa muutoksen kitänässä on ongelmia vuodatettu julkisuuteen sen sijaan, että ne olisi ratkaistu normaaleina johtamiskeskusteluina. Riikosen tiedotten sisältö vinkkimiesjupakan mainingiessa oli, että hän jättää virkansa on, kun itse haluaa, oli erikoinen, toki  niukkaa faktaa täynnä, mutta kuitenkin enempi hätäinen töksäys kun yhteistyökykyä ymmärtävä. Tämäkin osoittaa, että  Poliishallituksen, KRP:n ja Helsingin poliisilaitosken organisaatiot eivät ole veilä tarpeeksi läpituuletetut.

Kohuun saattaa joku avoimuusintoiliaja sanoa, että vinkkimieskysmys vaatii tärkeytensä takia julkisuutta. Kannattaa kuitenkin huomata, että on ollut paljon tärkeämpiä ongelmia, jotka on hoidettu asiallisesti hallinnon sisällä. Ei hallinnon tarvitse olla niin avointa, että kaikki mediaa kiinnoistavat pulmat tuodaan tavalla tai toisella pirstaletietoina julkisuuden jauhettaviksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti