Sivut

sunnuntai 31. joulukuuta 2017

2157. Maatalouden ja yritysten aktiivimalli


     Kokoomuksen kansanedustaja J. Vartiainen on vahvasti sitä mieltä, että jokaisen on elätettävä itsensä (https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005505316.html). Tätä periaatetta korostaa myös hallituksen aktiivimallin käyttöön otto, mitä kohtaan myös kritiikkiä esitetään (https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005505169.html).
     On omituista, että kokoomus (myös min. Mykkänen) juuri nyt painottaa itsensä elättämisen tarvetta, vaikka maa on pullollaan erilaisia tukia mm yrityksille ja maataloudelle, noin kolme miljardia euroa vuodessa. Saman logiikan mukaan näiden myös on tultava toimeen omillaan.
     Tämä osoittaa myös, kuinka politiikka muuttaa etevän taloustieteilijän mielipiteet myötäilemään valitsemansa aatesuunnan linjauksia. Aiemminhan tämä taloustieteilijä oli VATT:n puolueeton johtaja. Ilmeistä on, että hän on heittänyt pois viileän ja objektiivisen tutkijan viitan harteiltaan puolustamaan muita etuja kuin tieteen totuuden hyvettä.
     Tällainen ajatusmaailman muutos on tietenkin sallittava jokaiselle ihmiselle, mutta kansalaisten on hyvää tietää, mistä ja miten heidän edustajansa ovat tulleet nyt omaksumansa aatemaailman kannattajiksi.

     

perjantai 29. joulukuuta 2017

2156. Aktiivimalli ja päivähoitoleikkaukset yhdistelmä tuhansien kurjistumiseen


     Kokoomuksen kansanedustaja J. Vartiainen on mediassa ilmoittanut, että jokainen on velvollinen elättämään itsensä. Tämä on melko optimistien käsitys lasten selviämisestä elämästään. Ugandassa tätä kokeillaan parasta aikaa, mutta kokonaisuudessaan maailmantasolla tulokset ovat tyrmistyttäviä, tänä vuonna 6 miljoona lasta kuoli huolen puutteeseen. Optimismiin on kuitenkin aihetta, sillä edellisenä vuonna kuoli puolta vähemmän (https://yle.fi/uutiset/3-8291319).
     Suomessakin ollaan kovaa vauhtia heikentämässä lasten asemaa perheessä. Aktiivimalli ja päivähoitoleikkaukset on tehokas yhdistelmä kurjistamaan työttömien lapsiperheiden toimeen tuloa (https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005505169.html).


2155. Moraali ja uskonto

     Ihminen syntyi ja kehittyi Afrikan hedelmällisien sademetsien laaksoissa, joita tulivuoret jatkuvasti muovasivat. Siitä ei liene olemassa varmaa tietoa, kehittyikö nykyihmiseen empatiageeni mutaation kautta vai Darwinin oppien mukaan. Geeni saattaa näkyä tänä päivänä moraalisina kannanottoina ja valintoina. Sitä ei varmasti tiedetä, kuinka vahva tällainen geeni on. Onko se vain alttius oppia moraalisäännöt? Tutkimusten mukaan eräät eläimetkin osoittavat empatiaa.
     Nykypäivän valtauskonnot syntyivät paljon myöhemmin kuin ihminen ilmestyi maapallolle. Jos tutkijoihin on uskomista, jo 50000 vuoden takaisissa heimosodissa soturit tunsivat sääliä ja saattoivat armon käydä tappamisen ja alistamisen sijasta (Marc Hauser, 2009). Se tiedetään varmasti, että uskontoon katsomatta maailman sodissa tahallaan ohi ampuminen oli hyvin yleistä, pistimien käyttöä kammottiin.
     Marc Hauserin ja Ilkka Pyysiäisen mukaan moraali ei tule uskonnosta.  Myytti uskonnottoman yhteiskunnan rappiosta ei pidä paikkaansa. Uskonto  voi kyllä sanella poikkeuksia moraalisääntöihin. 

torstai 28. joulukuuta 2017

2154. Monet taloudet

     Jokaisessa maassa vallitsee monia laillisia maan elinvoimaisuutta lisääviä talouksia kuten kotitaloudet, maatalous, raskasteollisuus, jne. Eräiden maiden talouksissa löytyy myös yllättäviä oheistalouksia, joista muutamaa voidaan kutsua piilotaloudeksi. Tässä ei nyt tarkoiteta joka maan talouteen kuuluvaa piilorikollisuutta.
     Kyseessä on kuuluisat kolmoistaloudet.  Ensimmäinen on normaali bkt, joka karkeasti ottaen on kaikkien maan palkkasumma lisättynä yritysten ja yhteisöjen tuotosten arvoilla. Toinen on jo kiistanalaisempi, vaikkei se aina sisällä laittomuuksia on vallitsevan eliitin talouksien arvot ja niiden lähteet. Jos sen osuus on monin kymmenkertainen verrattuna maan kahden ylimmän desiilin palkkaluokan keskituloihin, tilanne on hälyttävä. Tulot kasautuvat harvoille. Kolmantena ja pahimpana on maan johtajan (maan johtajien) henkilökohtainen talous.
     Btk lasketaan maan vero- ja tilastokeskuksen tietoihin perustuen ja toisen talouden laskentaperustan pitäisi olla tämä sama. Kolmas talous perustuu epämääräisiin liikemiessuhteisiin ja siinä tehtyihin hämäriin bisnesoperaatioihin sekä korruptioon. Pohjois-Koreassa tämän talouden yhtenä raaka-aineena ovat huume- asekauppa (http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201706252200227167_ul.shtm).
    Lähes jokaisessa maassa on havaittavissa kolmannen talouden kaltaista sisäistä kuonaa, joka lankea tavalla tai toisella veronmaksajien maksettavaksi.


tiistai 26. joulukuuta 2017

2153.Vihan pito pois Jouluna ja myös sen jälkeen

     Köyhyys on hyvä syntipukki moneen asiaan. Se kuulemma on hyvä kasvualusta ääriliikkeille ja nettiraivolle, ylipäätään vihalle. Näin ei kuitenkaan aina ole, sillä köyhillä menee aika elannon etsimiseen eikä niinkään vihanpitoon.
     Myös tiedon puutetta esitetään syyksi vihapuheiden nostattamiseen. Sekään ei päde, sillä peruskoulu jakaa tietoa ja myös media on täynnä tietoa. Media tarjoaa kuitenkin vain alustoja, joissa itse kukin voi esittää mielipiteitä ja raivon purkauksia.
      Sen sijaan voi käydä päinvastoin. Omasta ääriajattelusta tulee niin keskeinen osaa elämä, että tiedon lisäämisestä huolimatta kaikki muu on toiseutta. Tästä syystä ääriajattelijan kanssa ei voi kunnolla argumentoida.
     Tässä yhteydessä pitää huomata, että ääriajattelu on ääriajattelua, jos se suhteutetaan maltillisuuteen, ja ääriajattelu usein jää vain ajatteluksi.
     Vihanpidolle otollisen maaperän muodostavat huonot elämän kokemukset autoritäärisestä ympäristöstä. Kannattaa huomata, että 1980-luvulle asti Suomen lähiympäristön suhde köyhiin, etenkin maaseudulla on ollut hyvin määräysvaltainen jopa tiukan autoritäärinen. Tällaisissa olosuhteissa yksittäinen perhe saattoi joutua elämään koko ajan hyvin eristettyä elämää varuillaan olon ilmapiirissä. Se ei voinut olla rasittamatta psyykettä. Kokemukset voivat olla joko henkilökohtaisia tai ryhmäkohtaisia. Lapseen kohdistuva naapureiden vihanpito voi mennä niin pitkälle, että kansakouluun ei päässyt kyläteitä pitkin, vaan piti käyttää valtion teitä. Lisämatkaa kertyi useita kilometrejä.
     Tutkimusprofessori Hannu Lauerman mukaan ääriajatteluun taipuvilla on lapsenomainen mustavalkoinen tapa ajatella. Heidän persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä ovat paranoidisuus ja tarve nähdä syyllisiä ja vihollisia joka puolella. 
maanantai 25. joulukuuta 2017

2151. Harkimo ja poliittiset virkanimitykset

     Harkimo otti ankaran kannan poliittisia virkanimityksiä ja läänityksiä vastaan 24.12. Savon Sanomissa (https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Hjallis-Harkimo-vastustaa-poliittisia-virkanimityksiä-Koko-systeemi-on-mätä/1087021). Hän ei käsitä niitä ja pitää menettelyä järjettöminä. Pätevin pitää valita eikä puolueperustein ja hän  tuomitsee toimintatavan, jossa jokin virka on katsottu kuuluvan jonkin puolueen valtapiiriin. Hän on aivan oikeassa.
     Virkahan ei teoriassa voi olla poliittinen, koska se edustaa neutraalia hallintoa. Silti näin jatkuvasti menetellään. Mm dosentti Eero Murto varoittaa tästä päättäjiä kirjassaan Virkamiesvaltaa. Sipilä lupasi luopua  tavasta, mutta se oli ns Sipilän hurskas lupaus.
     Yleiskunnallisella tasolla poliittisten virkanimitysten jatkuvalla esillä olo julkisuudessa on vahva signaali, miten nuorten ja myös varttuneiden pitää menetellä menestyäkseen julkisessa hallinnossa.
     Pitää rekrytoitua mahdollisimman varhain puoluekaartiin. Siinä vaiheessa ei kysytä, millaiset kyvyt henkilöllä on. Kaikki kelpaavat.
     Osaa näistä tarjokkaista vääjäämättömästi työntää eteen päin poliittinen aktiivisuus riippumatta henkilön kyvyistä. Näin keskitason tai jopa sen ala puolelle sijoittuville voidaan perusta esimerkiksi ministeriöön apulaisostopäällikön virka. Tällaisista tapauksista on näyttöjä.
     Tämä sopi erittäin huonosti yhteen hallinnon tuottavuuspyrkimysten, puolueettoman hallinnon ja tasa-arvoisen kohtelun kanssa.
     Se sopii hyvin yhteen puolueiden tarpeeseen saada omia sotureita hallintoon ajamaan puolueen etuja. Puolue hyötyy ja soturi hyötyy.
     On totta, että osa puoluepoliittisesti aktiivisista virkamiestä on päteviä. Vaarana kuitenkin on, että he näkymättömällä kädellä ohjailevat neutraalia hallintoa puolueensa ja puoluetovereidensa etujen suuntaan, jopa suoraan hankkien puolueelle etuja.
     Oikeuskansleri ei puutu nimityksiin, koska hän on liian lähellä nimitysprosessia, mukavuusalue voittaa. Voidaan vahvasti epäillä osan poliittisten nimitykistä olevan korruptiota. Nimityksissä vääryyttä kärsivien tulisi viedä asia yleisiin tuomioistuimiin.
     Harkimo on jäävi puhumaan poliittisista läänityksistä. Sipilä nimitti Harkimon Veikkauksen hallitukseen, vaikka Jokerit saa avustusta Veikkaukselta. Median mukaan naapurissa asuva Harkimo ruinasi Sipilältä nimitystä saunanlauteilla. Näyttää myös siltä, että virka periytyy, sillä Leena Harkimo oli Veikkauksen hallituksessa 2014. Joulukuussa Harkimo erosi Veikkauksen hallituksesta syynä Jokerien avustusten aiheuttamat jääviyskysymykset.
     Vuoden kesti tämän huomaaminen. Todellinen syy on se, että Harkimon firma toimii budjetiltaan valtavan Tampere hallin rakentamisen konsulttina. Siinä liikkuu Veikkauksen ja valtion budjettirahaa kymmeniä miljoonia euroja, mikä on pikku juttu verrattuna jääviysasemaan Veikkauksessa Jokerien avustuksiin.
     Harkimo räksyttää jutussaan vain muodon ja hämäyksen vuoksi poliittisista virkanimityksistä jättämättä mainitsematta valtavaa hyväveliverkostoa läänityksineen ja poliittisine nimityksineen, joissa hän yhtenä keskeisenä kansanedustajatoimijana, vailla bisnessaavutuksia.
     Tampere hallista tulee kokonsa lisäksi mahtava foorumi alihankkijoille, joilla on alan hyväveliverkostot ovat odottamassa ns tarjouskilpailuja. Voittajina tulevat olemaan ainakin Kummolan ja Harkimon yritykset sekä muut isännättömän rahan tarjouskilpailuja voittaneet urheilujärjestöjen toimihenkilöiden yritykset.
     Onneksi meillä on valvonta kunnossa. Virkarikoksesta tuomittu valtakunnansyytäjä huolehtii syyttämisestä ja epämääräisen nimityksen perusteella toimiva oikeuskansleri huolehtii lain noudattamisesta.

      

sunnuntai 24. joulukuuta 2017

2150. Kirkastuksen johtaminen

     Rauhallista Joulua ja menestyksellistä vuotta 2018 kaikille
     Moni voi saada kirjan lahjaksi. Onnittelut siitä. Kirja avaa lukijansa mielikuvitusta uuteen maailmaan. Toinen kirja avaa maiseman toiseen maailmaan. Mitä enemmän kirjoja, sitä enemmän maailmoja. Se rikastuttaa elämä. Ja muistetaan vielä se, että kunnon romani voi olla tarkempaa kuin fakta. Tämä käy selväksi lukemalla esimerkiksi Sergei Dovlatovin Matkalaukku.
     Ei kannata lannistua, vaikka käyn kuin muualle yritysjohtajaksi opiskelevalle.
     Muuan yritysjohtaja ihmetteli kirjakaupan hämyssä, mikä oli vialla, kun kirjojen nimet vaihtelivat Kirkastuksen johtamisesta Kilpailijoiden johtamiseen. Hän suuttui, kun silmiin osui kirja Mielikuvituksen johtaminen. Teosta Jaetusta johtamisesta hän otsa pelottavasti rypyssä ymmärtää, mutta vakavasti tarkoitettu teos Iloinen johtaminen saa hänet heittämään oven kiinni.
 Kadulla hän kyllä muistaa, että jotkut arvostetut asiantuntijat soveltavat johtamisessaan tieteen keinoja. He puhuvat jopa tieteellisestä liikkeenjohtamisesta mutta, kun johtamisessa yksinkertaisuutta varjellaan kuin kultaista taljaa, hän suuttuu empii, kuin pitäisi.
     Foorumin kohdalla jo hyräilee autossaan Lauri Viitaa. - Puhuttiin kieltä viittä, kuutta. Miten oli asianlaita?

lauantai 23. joulukuuta 2017

2152. Matematiikka


     Matematiikasta vallitsee muuttamia harhakäsityksiä, kuten matematiikka vaatii erityislahjakkuutta, matematiikka on poikien laji, matematiikka edellyttää erityisen johdonmukaista ajattelua. Ei matematiikka edellytä mitään sen kummempaa johdonmukaisuutta kuin mikä tahansa päämäärähakuinen työ.
     Matematiikan opiskelu vaatiikin aivan samaa kuin minkä tahansa aineen opiskelu. Se vaatii kovaa työtä ja käytännön harjoittelua. Jälkimmäisen laiminlyömisestä menestymättömyys aineessa useimmiten johtuu. Niin teoreettista, kuin aine joskus onkin, sitä ei voi opiskella teoriassa. Harjoittelun puute johtaakin jyrkkenevään alamäkeen, koska uuden oppiminen perustuu voimakkaasti edellä opittuun, mikä tilanne ei ole suinkaan monessa muussa aineessa.
     Tällöin ainekset vihaan matematiikkaa kohtaan ovat valmiit ja usein lyödään kintaat tiskiin, koska mikään ei näytä onnistuvan. Ei onnistuta, koska on pudottu kärryiltä. Pitää ottaa vain ottaa kynä ja kirja käteen ja kuroa välimatka kiinni aivan, kuin missä tahansa vaikeassa tilanteessa.
     Kun opiskelija on pudonnut kärryiltä, mutta hakeutuu motivoituneena preppaukseen, tulos voi olla ällistyttävä. Hän voi leimahtaa matematiikan liekkeihin muutamassa viikossa. Sen sijaan jos vailla mielenkiintoa oppilas tulee lisäopin saantiin, tulos voi olla mikä tahansa. Hän voi huomaamattaan päästä jyvälle ja siitä ikään, kuin lähtee lentoon uusiin maisemiin tai jämähtää tilaan, jossa matikka ei kerta kaikkiaan sillä hetkellä kiinnosta.
      On iänikuinen virhe hokema, että matematiikan oppiminen tuottaa tytöille suurempia vaikeuksia kuin pojille. Kyse on asenteista. Hyvä esimerkki naismatemaatikoista oli Einsteinin vaimo, jolla oli erinomainen matemaatikko ja joka kiistatta vaikutti miehensä matemaattisen ajattelun kehittymiseen.
     Sen sijaan matematiikka antaa välineet sellaisten asioiden todistamiseen, mihin arkijohdonmukaisuus ei riitä. Matematiikan sovellutuksilla onkin iso merkitys esimerkiksi it-alalla yleispätevyyksien oivaltamisessa ja hyväksikäytössä: sama ohjelmapätkä tai idea soveltuu aivan toisesta maailman reunasta otettuun ongelmaan kuin mihin se oli alun perin tarkoitettu.
     Matematiikan hyvä hallinta jollakin tasolla, esim. lukion pitkän matematiikan taso ja jatkuva harjoittelu muodostavat erinomaisen perustan toimia it-alalla, mutta matematiikan täysimääräinen hyödyntäminen vaatii myös muiden alojen opiskelua ja hallintaa. Tällöin henkilöstä voi tulla todellinen huippu.


keskiviikko 20. joulukuuta 2017

2151. Venäjä tietovuodon takana (Korjaus Illka Kanervan kantaan)

     Presidentti Sauli Niinistö on lausunut, että vuotolähde käsillä olevassa tietovuodossa on maan sisäiset lähteet. Ilkka Kanerva ei ole yhtynyt tähän näkemykseen päin vastoin kuin puolustusvoimain entinen komentaja Gustav Hägglund, joka arvioi vuotajan rajoittuvan kymmenkunnan henkilön piiriin. Näiden henkilöiden mukaan vuotanut tieto on ollut paperimuodossa.
     Viimeisimmässä Ylen järjestämässä presidenttivaalikeskustelussa Sauli Niinistö linjasi tivattaessa kannakseen, että Suomi liittyy Natoon, jos Venäjä hyökkää Euroopan Unioniin. Varmaankin hän jätti tarkoituksella täsmentämättä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, esimerkiksi riittääkö liittymiseen syyksi Venäjän kahakka Bulgarian kanssa. Tokkopa.
     Toimittaja Polina Kopylova kirjoitti mielenkiintoisen artikkelin aiheesta Uusi – Suomi nettilehdessä 19.12. 2017.  (http://polinakopylova.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247882-niinistot-hermostuivat-yksi-sun-toinen-syyna-venajan-reaktio?ref=poiminnat). Jutusta käy ilmi, että vuototapauksella Venäjä ei yritä vaikuttaa, kenestä tulle Suomen seuraava presidentti, koska Sauli Niinistö on selvä valinta.
     Kopylova toi vahvasti esille mahdollisuuden, että Venäjä on vuodon takana. Vuodolla Venäjä haluaa luoda Niinistölle paineita vaalikeskusteluissa luvata, että Suomi ei liity hänen aikanaan Natoon.
     Kopylovan tulkinta on yksinkertaien, uskottava, realistinen ja johdonmukainen, mitä tukevat poliittisen johtomme ja asiantuntijoiden yhdenmukaiset ja hätäiset tulkinnat sisävuodosta ja esille tullut kellaripalo. On jokseenkin selvää, että lopullista totuutta asiaan ei saada milloinkaan.

   

tiistai 19. joulukuuta 2017

2150. Tietovuota ja kellaripalo

     Median tietojen mukaan HS:n toimittaja on polttanut kellarissaan salaista tietoa sisältävän kovalevyn ja papereita (https://www.hs.fi/paivanlehti/19122017/art-2000005495172.html). Täytyy ihmetellä toimittajan kokemattomuutta tiedon hävittämisessä. Jotenkin tuntuu, että tässä todella toteutuu kansan sanonta, ettei savua ilman tulta. Tai kiire on ollut suuri päästä eroon salaisuuksista.
     Salaisen tiedon materiaali on tuhottava heti vaaranmerkkien signaloitua polttamalla se esimerkiksi mökin saunan pesässä. Kovalevy on moukaroitava sirpaleiksi ja jäännökset heitettävä esimerkiksi lampisaariston yhteen lampeen. Tällainen menetellyt  on  osoittautunut viisaaksi päätökseksi KRP:n etsiessä materiaalia.

tietovuoto, salaisuus, tiedustelu, signalointi, tiedustelukeskus, vakoilu    

2149. Jos haluat naurattaa jumalaa, kerro hänelle Suomen alkoholipolitiikasta

     Tämä vanha meksikolainen sanonta pätee monen elämän vaiheeseen, ainakin monijäsenisen perheen pyörittämiseen. Mutta pätee se myös eduskunnan työssä ja hallituksen johtamisessa. Joka tapauksessa kokemuksen uskotaan olevan valttia missä tahansa tilanteessa. Se ei valitettavasti pidä aina paikkaansa, etenkin niin oudossa ympäristössä kuin alkoholi. Päinvastoin siitä voi olla jopa haittaa, koska silloin saatetaan soveltaa vääriä tietoja ja toimenpiteitä.
     Se tiedettiin jo etukäteen, että alkoholin sääntelyn muuttaminen ei ole yksikertaista eikä vaivatonta, vaikka hallitusohjelman laadinnassa tästä päästiin näennäisen helposti yksimielisyyteen.
     Kaiken kaikkiaan Juha Sipilä onkin siirtänyt melko mutkattomasti pienyrityksen johtamisoppeja julkishallinnon johtamiseen. Loikka on melkoinen. Tällaiseen loikkaan liittyy aina horisonttiharha. Tässä tapauksessa harha on se, että poliittinen johtaminen näennäisistä yhteneväisyyksistään yrityksen johtamisen kanssa, on kompromissien tekoa muistuttaen näin perheen toimintojen suunnittelua.
     Hallituksen paatuneisuudesta johtuen mm päivähoidon uudistamiseen ja alkoholilakiin ei päässyt vaikuttamaan se näkökulma, että hallitustason strategiat ovat riippuvaisia ja sidoksissa yhteiskunnan monista eri valtakeskuksista ja edunvalvontaryhmistä kuten kansalaisjärjestöistä, asiantuntijaorganisaatioista, yleisestä mielipiteestä, jne, Näillä kullakin on omat ainut laatuisensa logiikkansa toimia ja tapansa reagoida ympäristöön, mutta se että asiaintuntijoiden lausunnot sivuutettiin alkoholikysymyksessä, on anteeksiantamatonta.
     Kun alkoholilain alkuvaiheen valmistelu törmäsi vakaviin ongelmiin, hallitus valitsi eduskunnan kaksi kokeneinta edustajaa kokoomuksesta vauhdittamaan esitystä. Toinen oli toiminut aiemmin suurilla foorumeilla kuuluttajana ja toinen pelaajana. Yhteistyö oli täydellistä näiden kahden punnertaessa 5,5 prosentin dynaamiseen kompromissiin. Kun Pekka Puskan tilastot alkoholin kulutuksesta valmistuvat puolentoista vuoden päästä, nämä kaksi työn sankaria pääsevät toivottavasti seuraavaan eduskuntaan, päinvastoin kuin kokoomus on aprikoinut.
     Tästä eteenpäin Euroopan kansat eivät enää naureskele Suomen alkoholipolitiikalle, paitsi jumala. Eivät naureskele, vaikka mieskansanedustaja juuri pussaili vastentahtoista naisedustajaa eduskunnan pikkujoulussa samalla, kun eduskunta oli lopettamassa keskustelua alkoholin haitoista.  

perjantai 15. joulukuuta 2017

2148.  EU:n rahapolitiikka johtamassa kuilun partaalle

     Kaikki alkoi siitä, kun Nixon irrotti dollarin kultakannasta Yhdysvaltojen kultakannan huvettua Vietnamin sotaan. Dollarista tuli kelluva valuutta. Valuutoista, jotka oli sidottu dollariin tai Englannin puntaan, tuli fiat valuuttoja. Osaa valuutoista ei sidottu muuhun kuin näiden valuuttojen maiden hallituksien lupauksiin. Pankkiretoriikan omaksunut pankkimies sanoisi niiden arvon perustuvan kunkin valuuttaan luottamukseen markkinoilla.
     Tästä seurasi, että valuuttoja ei kontrolloi mikään muu kuin finanssitalouden kelpo apuveikko luottamus ja hatara sääntely(, jota EU:ssa ollaan onneksi nyt kiristämässä). Kurssivaihteluja vauhditti Reaganin päätös purkaa pankkien sääntelyä. Valtioiden roolien supistamista kiihdytti Milton Friedmanin opit usuttaa valtiot laskemaan verojaan, myymään omaisuuttaan ja pienentämään roolejaan yhteiskunnassa. – Valtio ei ole ratkaisu, vaan ongelma, sanoi Friedman. Nyt Suomi noudattaa nöyrästi tätä oppia.
     Vuoden 1973 öljykriisissä öljyn hinta kipusi kahdesta kuuteen dollariin. Siitä alkoi epävakauden aika, jolloin valuuttojen kurssit heilahtelivat entistä voimakkaammin, etenkin fiat valuuttojen kurssit. Tuotantokustannukset nousivat, inflaatio laukkasi ja säästäjät menettivät säästöjensä arvoja inflaation takia.
     Vähitellen luotottajista tuli talouden diktaattoreita, joiden yhtenä tehtävänä oli pitää yllä matalaa inflaatiota heidän pääomiensa arvon turvaamiseksi. Oltiin siirtymäsää tuotanto- ja investointikeskeisestä taloudesta rahoitussektori-vetoiseen talouteen. Näin syntyi velkakone, joka syyti markkinoille velkaa, ja sitä kautta uutta rahaa. Velasta tuli kasvun polttoainetta (http://areena.yle.fi/1-3286330)
     Miten tämä tapahtui? Pankit omistavat vain pienen osan lainaamastaan rahasta. Liikepankki luo rahaa, kun se antaa lainaa lupauksella velan maksamisesta. Rahasumma ei enää ole, kun laina on maksettu (Ann Pettifor http://areena.yle.fi/1-3286330) .
     Tiedoillaan maailman markkinoista ja valuuttakursseista suuret finanssikeskukset vaikuttavat maailmantalouden kehitykseen, manipuloivat sitä ja valuuttakursseja. Taas syntyi raha kuin tyhjästä.
     Pikku hiljaa pankkien ja valtioiden suhteet kääntyivät päälaelleen. Ennen pankit pelkäsivät valtioita, koska valtio voi kylmästi joissain tilanteissa jättää maksamatta velkansa. Suhteiden kääntymistä päälaelleen vauhditti ennen kaikkea Reagania höllennys pankkien valvontaan ja luoton antoon. Myöhemmin 1980-nosusuhdanteessa pankit antoivat yhä enemmän lainaa yksityisille, yrityksille ja erityisesti valtioille.
     Näin valtiot tulivat riippuvaisiksi pankeista ja alkoivat pelätä pankkeja päinvastoin, mikä oli ollut tilanne kultadollarin ja Reaganin aikana. Nyt 85 prosenttia maaliman velasta on pankkien antamaa ja vain viisi prosenttia keskuspankkien.
     Kun pankkien päätehtäväksi tuli antaa yhä enemmän luottoa, korkeiden kokojen aikana korkotulot kasvoivat kymmeniin miljardeihin dollareihin, mikä oli sama kuin valtuutan luominen tyhjästä. Tähän sanoo pankkimies, että väärin. – Riskin ottamisesta pitää maksaa.
     Valtiot eivät uskalla nyt päästää ns. systeemisiä suurpankkeja konkurssiin, koska ne edustavat pienasiakkaineen meitä, kansaa. Tämän tietäen ne antoivat surutta lisää lainaa, jolloin lopputuloksena on, että yksityinen velka siirtyy valtion velaksi eli pitkän ketjun kautta meidän velaksi. Näin pankki on luonut taas uutta rahaa.
     On hyvä, että pankit voivat luoda uutta rahaa ja lainaavat sitä hyviin investointeihin kuten ilmastomuutoksen torjumiseen. Aivan hyvin voidaan myös sanoa, että näin luotu raha on julkista omaisuutta (http://areena.yle.fi/1-3286330).
     Koron laskeminen ei hillinnyt pankkien rahan luontia, koska jouduttiin tilanteeseen, jossa valtiot ylivelkaantuivat.
     Esimerkiksi Kreikan kriisissä ylivelkaantumien tarkoitti, että EU-valtiot ottivat yksityisten pankkien velkojan paikan ja takasivat Kreikan lainojen takaisin maksamisen. Ennen velkojina olivat Kreikan lainojen omistajat, nyt niiden omistajina ovat EU-maat ja IFM. Lainoja ei ole leikattu, vaan niiden omistajat ovat vaihtuneet. Taas suurpankit loivat uutta rahaa.
     Finanssisektori on nyt kolmanneksi suuri toimiala maailmassa. Kuvaa on, että Suomen madellessa neljä vuotta lamassa, Nordea ja OP-ryhmä tekivät vuosittain voittoa kumpikin yli noin miljardin euron verran. Näistä syistä oli ihmeellistä Brexitin toteutuminen. Onkin vaikeaa nähdä Lontoota enää Euroopan tulevana finanssikeskuksena.
     Euromaissa on nyt oudon pelottava ja odottava ilmapiiri. Maat eivät voi devalvoida tilanteissa, joissa se olisi luonnollista ja hyvää talouspolitiikkaa. Sen sijaan troikat ja komissaarit patistavat kilpailukyvyn nostamiseen työtekijöiden kustannuksella. Friedmanin opit pelittävät. Pankit koetaan rahan ahneiksi ja pienasiakkaidensa nöyryyttäjiksi. Ilmapiiri on kaiken kaikkiaan altis ääri-ilmiöille. Suomi on leikissä mukana, vaikka kuinka haluaa jäädä ulkokehille (https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005490872.html),
     Ylen terroristiasiantuntija Malkki kehottaa pitämään erillään talouden ja terrorismin. Tosiasia on, että Euroopan tilanne on muodostumassa vaaralliseksi. Kansalaiset alkavat yhä suuremmissa määrin kaivata lujaa johtajaa edustakoon hän mitä suuntausta tahansa, kunhan se kokee, että parempaa on tulossa tämän johtajan vallan alla. Nationalismi on nostamassa pelottavasti päitään muiden muassa Unkarissa, Puolassa ja Slovakiassa puhumattakaan Venäjästä, jossa Putinin 14.12.pitämä nelituntinen yskinpuhelu valoi uskoa omin voimin selviytymiseen lukusilla toimialoilla kuten elintarvikehuollossa ja lääkehuollossa, Sopii epäillä. Soisi kuitenkin Putinin pysyvän vallassa, sillä muut vaihtoehdot ovat huonot.
     Mitä pitäisi tehdä? Euro täytyisi devalvoida, mutta sen estää - ei tosiasiassa Maastricht92 - vaan euromaiden talouksien erivaiheisuus. Etelän maat hyötyisivät, mutta Pohjoismaat ehkä Suomea lukuun ottamatta menettäisivät. On aivan mahdollista ja hyödyllistä, että Pariisi- Berliini-akseli ja Pohjoismaat muodostavat pohjoisen EU-vyöhykkeen mm Torvalds ja Väyrynen (https://yle.fi/uutiset/3-9978596).
     Voisivatko EU-maat jättää kylmästi osan veloistaan maksamatta, kuten Yhdysvallat on tehnyt vedoten dollarin arvon edulliseen kehitykseen velkojalle? Eivät voi, koska euro ei ole dollarin veroinen maailman valuutta. Kiinan talous voi pettää, jolloin se voi painaa lisää valuuttaansa. Siitä puolestaan voi seurata, että maan dollarivaranto tulee markkinoille ja dollari halpenisi. Yhdysvaltojen ollessa nyt taloudelliselta pohjaltaan pysyvästi vakaa ja jopa nousevalla uralla, on syytä ajatella dollarin pysyvän stabiilina ja euron liukuvan alas dollariin verrattuna. Tämä taas tuo ongelmia eurotaloudelle.
     Näyttää ikävä kyllä siltä, että EU on maalannut itsensä nurkkaan. EU ei pääse nurkasta ilman suurta kriisiä. Helpoimmillaan se voi olla taloudellinen katastrofi, lievimmillään eri sosiaali- ja kansanryhmien ja uskontojen välisen suurkonflikti ja vaarallisemmillaan eri maiden välisen sota.
     Ääripositiivisesti ajatellen pelastusta voisi EU-maiden tarjota suuret innovaatiot ja keksinnöt kuten aaltoenergia-, terveys- ja ilmastomuutosta torjuva teknologiat.


torstai 14. joulukuuta 2017

2147. Mieli on kirkkaampi, kun omistaa vähemmän

     Runsas rahamäärä tekee varmaankin monet onnelliseksi. Näin ylennä ajatellaan. Muutamia varauksia voidaan kuitenkin esittää.
     Ensimmäinen ja suurin syy siihen, ettei rahan paljous tuo aina onnea on ihminen itse. Hän saattaa ulkokohtaisesti luetella helposti lukusia tekijöitä, joita rahalla saa kuten matkustaminen, luksus asunnoissa asuminen, makea huvielämä, kuuluisat ystävät jne. Ongelma on, että hän ehkä haluaa vielä enemmän rahaa kuin hänellä sitä on. Hän voi myös pelätä rajojen hupenemista ja pahimmassa tapauksessa omaisuutensa jatkuvaa rapistumista sen kalliista huoltamisesta huolimatta. Hän saattaa myös jatkuvasti puntaroida, onko tuo ja tuo ystävä luotettava, onko hän todellinen ystävä. Tämä epäluottamuksen ja luottamuksen jatkuva edes takainen huopaamien voi tehdä hänestä neorootikon ja viedä hänet lopulta hulluuden rajoille. Jos hän tämän lisäksi on sijoittanut suuria summia pörssiin, hän ei voi olla pois viittä minuuttia kauemmin kurssisivustoilta. Hän on huomannut ikäväkseen jo ajat sitten, että rahan pyytäjät on syytä pitää loitolla, vaikka se kaipaa oman konseptinsa hoitaa nämä haaskat. Ystäväpiireissä hän on jatkuvan tarkkailun kohteena, mihin hän ja hänen mahdolliset perheensä myös osallistuvat. Hän huomaakin kohta olevansa kahden pörssin jäsen, rahapörssin ja ihmispörssin. Taidenäyttelyissä hän ei käy, koska on sattumaa, jos siellä tapaa kaltaisiaan ystäviä, mutta oopperasta on tullut hänelle pakkomielle, vaikka hän inhoa sitä sydämensä pohjasta.
     On myös toisenlaisia rikkaita. Heistä ei edes heti huomaa, että he ovat varakkaita, mutta pidemmän ei voi olla huomaamatta, että jonkin verran rahaa on. Heidän elämästään voi tulla hyvin suurella todennäköisyydellä onnellista.
     Kolmas laji rikkaita ovat ne, jolla mieli on levollinen ja terveys siinä määrin kunnossa kuin se voi olla. Jos ihmisen mieli on levollinen tai pyrkii onnistuneesti sitä kohti, hän useimmiten kykene tekemään halpoja arkiaskareita tai harrastuksia, jotka tuovat iloa tai onnellisuuden hetkiä. Jos tähän onnistuu vielä yhdistämään pienen tai suuren luovuuden avulla saavuttamat onnistumiset, elämä kumppaneineen ja ystävineen voi olla onnellista eli kuten eräs erakko erämaassa totesi.  – Mieli on kirkkaampi, kun omistaa vähemmän.

   

keskiviikko 13. joulukuuta 2017

2146. Nuorten elämän kohtalon viikko

     Kun vauva mene ensimmäistä kertaa neuvolaan, se on alku hänen yhteiselolle yhteiskunnan kanssa, yleensä myönteisissä ja ystävällisissä merkeissä. Hänen kasvamisensa kehittyessä yhteiselon sisällöt ja muodot vaihtelevat sen mukaa, kun ikää tule lisää ja mihin hän pyrkii omien ja yhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien rajoissa. Yleensä tavalla tai toisella yhteiselo jatkuu koko nuoruuden ajan muuttuen täysi-ikäisenä tavallisen kansalaisen asemaksi yhteiskunnassa. Muodollinen asema on muuttunut, mutta usein kyvyt laahaavat jäljessä.
     Monille nuorille on osoittautunut vaaran paikaksi, jos hän ei suorita peruskoulua loppuun ja ammattikoulu ei suju tai se tule vietyä loppuun vailla motivaatiota huonolla todistuksella.

Nuori ei huomaa itse, että hän on liukumassa pois yhteiskunnan positiivisesta holhouksesta. Kukaan ei enää kysy eikä tule kysymään, miksi matikan tehtävät on suorittamatta tai mikset tullut harjoituksiin tai miten sinulla yleensä menee jne.
     Nuori on huomaamattaan siirtynyt yhteiskunnan jäseneksi, jossa itse on vastattava itsestään. Tämä hetki on monelle vaaran paikka ja  tähän asti alamaissa kulkeneelle nuorelle ja voi se olla sitä, vaikka  koulu olisi mennyt hyvin.
     Itse kävin 14 vuotta koulua ja siihen armeija päälle. Tullessani intistä kotinurkille, tutui tyhjältä. Mitä oikein teen? Se oli dramaattinen tunne, jota en ollut aiemmin kokenut, koska jokin oli aina ohjannut tai sanonut mitä tehdä. Onneksi intin kavereiden innoittamana hain korkeakouluihin ja pääsin.
     Yhteiskunnan pitäisi panostaa näihin syytä tai toisesta koulunsa lopettaneisiin ja omiin kapeisiin ympyröihinsä vajonneisiin nuoriin ihmisiin, etteivät he vain ajelehtisi päivästä toiseen vailla kuinka vaatimatonta päämäärää, kunhan se johtaisi omista kapeista kuvioista ulos.


tiistai 12. joulukuuta 2017

2145. Poliittinen hyppyheitto

  Hyppyheitto lähtee paikaltaan kahdella jalalla yhtä aikaa suoraan ylös ponnistaen maksimi korkeutta tavoitellen. Pallo lähtee ponnistaessa samalla alhaalta ylös maksikorkeuteen kahdella kädellä kiinni pitäen vartalon keksiviivaa pitkin. Noustessaan pallo ylös se samalla siirtyy oikeaan käden kämmenen puolelle niin, että se on korkeimmassa pisteessä oikean käden sormien varassa vasemman tukemana. Koska hyppy on suoraan ylös, korkeimmassa pisteessä vartaloa ja pallo käytännössä pysähtyvät muutamiksi tuhannes osa sekunneiksi. Juuri tällöin oikean käden sormet ovat ohjanneet vasemman tukemana pallon oikealle liikeradalle työntäen palloa koko ylävartalon tukemana koriin johtavalle liikeradalle. Kaikki tämä tapahtuu sekunnissa. Tärkeää on, että liikkeiden oikea rytmitys sekä, että jalkojen ponnistusvoima on suuri ja räjähtävän nopea, jolloin puolustaja ei ehdi liikkeeseen mukaan. Jos vielä onnistuu tekemää ennen ponnistusta harhautuksen, jossa on ponnistavinaan maksimikorkeuteen, mutta juuri ennen tossun irtoamista lattiasta keskeyttää hypyn hypätäkseen heti uudestaan, jolloin vastustaja tulee ilmassa vastaan  alas ja itse ylös. Tämä on täydellinen hyppyheitto, joka hymyilyttää.

Politiikassa pätee sama periaate.


lauantai 9. joulukuuta 2017

2144. Ministeri Terholle päällystakki EU-kokouksiin

     ”Ulkopolitiikassa Saksan SPD haluaa kehittää EU-tason vero- ja sosiaalipolitiikkaa. Schultz kannattaa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ajatuksia EU:n uudistamiseksi. SPD vaatii, että Saksan hallitus sitoutuu samaan linjaan, Schulz sanoi” (https://yle.fi/uutiset/3-9958181). Saksan tuleva hallitus saa siis keskeisen ministerin, joka kannattaa Ranskan Macronin tavoin EU:n kehittämistä liittovaltioksi.
     Merkittävää tässä kehityksessä on havainto, että Suomi ei toimi missään EU:n ajankohtaisessa hankkeessa johtavassa asemassa. Tämä Suomen hallituksen linjan passiivisuus saa nyt vahvat haastajat EU:n kahden vaikutusvaltaisimman maan ajaessa EU:ta kohti liitovaltiota. Liittovaltiota puolustajien voima on kasvanut entisestään Britannian Brexitin ansiosta.
     Suomen passiivien EU-politiikka ei ole yllätys nykyiseltä hallitukselta, jonka EU-ministerinä toimii poliitikko tehtävänään Suomen irrottaminen EU:sta tämän hallituskasuden jälkeen. Tämä ei ole koko maailman sivun ihmeellistä, mutta Suomen tilanteessa käsittämätöntä. Sen vielä jotenkin ymmärtää, että EU-ministeri on EU-vastainen, mutta Suomen pois jättäytymistä EU-projektien johtopaikoilta ei voi ymmärtää.
     Vetäytymisen seuraukset ovat Suomen tulevaisuuden EU-politiikan kannalta tuhoisaa koska, jos nyt ei olla mukana, ei sitä voi olla menestyksekkäästi myöhemminkään, vaikka kuinka haluasi. Tässä pätee se yleinen viisaus että, jos vaikutuskanavat kerran tukkeutuvat, niin niiden avaaminen tulee olemaan jatkossa vaikeaa. Sitäkin on vaikeaa käsittää, että EU-ministerin poliittinen kannatus nauttii kansalaisten keskuudessa vain 0,2prosentin luottamusta. Tämä ei ole vain demokratian loukkaamista, vaan myös kansan huijaamista. Se on samankaltaista luihuilua kuin ketun toimiminen eläinten kokouksen puheenjohtajana niiden päätettäessä vahtivuoroistaan.
     Hallituksien onnistumisia aivan oikein arvioidaan jälkikäteen. Kataisen hallitus sai niskaansa saamattomuuden manttelin. Sen paino on vielä helppo kantaa suojautumalla harmaan taka-talven taakse, mutta Sipilä ei pääse pakoon laaja-alaista epäonnistumistaan. Sen sijaan, että se olisi ollut vain saamaton, se jätti soten hortoilemaan markkinoiden riepoteltavaksi, Hiilamon sanaoin: nnäin sotesta tuli sekundaa (https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005483366.html) ja maan historian suurimman hallinnollisen maakuntahankeuudistuksen hökkelikyläasteelle, jota ei voi korjata muutoin kuin purkamalla sekä EU-politiikan surkastumisvaiheeseen.

PS Saarikkokin myöntää, että sote on epäonnistunut (Uusi-Suomi 9.12.).
   

torstai 7. joulukuuta 2017

2143. Vangit lääkitään ylikuntoon

     Vankien terveyden hoidon johtoyksikkö siirrettiin 1.1.2016 sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen THL:än. Perusteluissa todettiin, koska vankien terveydenhuolto on osa yleistä terveydenhuoltoa, se sopii hyvin STM:n alaisuuteen.
     Myöhemmin on syntynyt odotettuja ongelmia (https://yle.fi/uutiset/3-9963585). Saarikko ei kommentoi. Kokemattomat keikkalääkärit määräävät suuria määriä huumelääkkeitä ja budjetit on ylitetty roimasti (mm entinen ylilääkäri Heikki Vartiainen).
     Ylilääkäri Hannu Lauerma ihmetteli myös siirtoa (TV 1 uutiset 5.12.). Hän esitti myös vakavan perustelun, miksi siirtoa ei olisi pitänyt tehdä: vankien terveydenhoidon johtohenkilöiden olisi syytä tuntea vanki- ja vankilakulttuuria hoidon mahdollisimman tarkoituksenmukaisen toteuttamisen takia.
     Tämä tarve tuli minulle selväksi toimiessani 20 vuotta oikeusministeriön vankeinhoito-osastolla, jossa toimi myös silloinen vankien terveydenhoidon johto. Kahvipöytäkeskusteluissa vankiloiden oloja ja tuntoja koskeva yleinen informaatio kulki hyvin ja yksittäistä vankia koskevia asioita käsiteltiin virkahuoneissa moni ammatillisissa ryhmissä, jos oli aihetta. Tällöin myös vankien kuntoutus sekä henkilökunnan koulutus ja alan strategiat oli mahdolista suunnitella hyvän informaation pohjalta.
     Miten on nyt? On syytä epäillä suurta tieto- ja taitovajetta THL:n vankiterveyshuoltoyksikön sekä rikosseuraamusviraston ja THL:n yksikön vankiloiden välillä.
     Pieni yksityiskohta, mutta voi olla merkittävä. Vankien terveydenhoito on muuttunut vankien terveydenhuolloksi. Onko vankeinhoitolakia muutettu luopumalla normaalisuuden periaatteesta? Siinä riittävä rangaistus eristämien eikä tämän lisäksi esimerkiksi huono ruoka ja terveydenhoito, nyt siis terveydenhuolto? On totta, että noin 80 prosenttia vangeista on tavalla tai toisella hoitoa vaativasti sairaita, mutta se ei saa estää antamasta asianmukaista normaalia hoitoa ja lääkitystä.
     Seuraavaksi poliitikot varmaakin kaavailevat vankeinhoidon koulutuskeskuksen siirtämistä kulttuuri- ja opetusministeriön alaisuuteen. On mielenkiinnoista nähdä, miten ylivartijat ja vankilan johtajat sekä vartijaoppilaat asioivat ministeriön yksikössä ja miten kulttuuriministeriö valitsee vartijaoppilaat ja järjestää heidän majoituksen, keskustelee heidän kanssa vankilaan sopeutumisesta ja pitää ymmärrettävällä kielellä yhteyttä vankiloihin. Kieli on suomea, mutta on vahvasti vankilaslangia.
     Tätä seuraava on siten poliisi. Ja Tulli on myös liipaisimella.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

tiistai 5. joulukuuta 2017

2142. Suomen yritystuet on sementoitu kanta-asiakkaille

     Yritystuet on järjestelmä, jonka edessä poliitikon kuin poliitikon hymy hyytyy, jos pitää leikkauksia tehdä. Tilanteen toivottomuutta kuva se, että Pekkarisen johtama ryhmä, muutaman kuukauden turhauttavien ponnistelujen jälkeen, päätti jättää asian käsittelyn tältä vuodelta. Uusi vuosi, vanhat ongelmat.
     Aiheeseen liittyviä kummallisuuksia kuvaa hyvin (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/09/07/yritystukien-kanta-asiakkaat) se, että UPM on saanut vuosikausia noin 35 miljoonaa euroa vuosittain viennin edistämiseen, minkä vaikutuksista ei ole mitään todisteita. Metsäteollisuus saa myös energiatukea kilpailukykynsä edistämiseen, vaikka se on itse sähkön suurtuottaja. Tämä sähkö on niin ihmeellistä, ettei se kelpaa metsäteollisuudelle, vaan se myy sitä omassa yhtiösään sähköpörssiin. Asian kummallisuutta lisää se, että metsäteollisuus ja muut alan organisaatiot ovat saaneet uusiintuvien energiamuotojen kehittämiseen yhteensä noin 3.2 miljardia euroa. Se tuloksena törröttää siellä täällä asukkaita häiritsemässä muutama sata tuulimyllyä toivottomassa kamppailussa lisätä maan energiaomavaraisuutta. Se lisää vain ulkomaisten omistajiensa ja muutaman maan kärkipoliitikon kukkaron paksuutta.
     Hallitus ylpeilee, että nykyisessä budjetissa yritystuista on leikattu niin, että rytisee. Todella rytisee ja hallituksen itse arvostamat kaikki hyvät periaatteet tukea innovaatiota ja teknologian kehittämistä on saanut omituisen käänteen. Tällä omaleimaisella käänteellä se leikkaa Aalto yliopistolta ja VTKK:lta 200 miljoonaa euroa innovaatiosta jättäen kovia yrityksiä koskevat tuet rauhaan, Fortum, UMP, St 1, jne.
     Täytyy kysyä itseltä kaksi kerta, että onko todella niin, että eräät poliitikot voivat panna kansan verorahoja 900 miljoona euroa vuodessa silmää räpäyttämättä hyvinvoivien yritysten taskuihin samalla, kun osa kansasta kampailee leivän muruista. No poliitikko lohduttaa. –Leipää ne on leivän murutkin.
     Jos meillä olisi 20 vuottaa nykyisen hallituksen jäseniä nuoremmista ja dynaamisemmista ihmisistä koostuva hallitus, se näiksi heti, mitä nykyinen yritystukijärjestelmä edustaa. Se aloittaisi puhtaalta pöydältä. Silloin Bulgakovin kirjalla ei olisi tällä mitään sanomaa.
perjantai 1. joulukuuta 2017

2141. Kolmen sadan tuhannen työttömän anatomia

     Muiden muassa Juhana Vartiainen on viime aikoina lukuisissa kannanotoissaan (twitter, A-Studio 29.11.) tuonut esille sen, että Suomen rakenteellinen työttömyys on noin 220000 henkilöä ja että potentiaalien työvoimareservi on noin 40000 henkilöä, siis niiden määrä, jotka on työllistettävissä (https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005454334.html). Ay-väki on Antti Rinteen johdolla tämän ponnekkaasti kiistänyt mm twitterissä. Eilen A-talkissa Paola Suhonen viittasi jäälleen kymmenien tuhansien suuruisen vaikeasti työllistettävien joukkoon (https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/235683-juhana-vartiainen-vastaa-antti-rinteelle-taman-takia-tyovoimareservi-vain-40-000).
     Tämä epämääräisyys siitä, kuinka paljon miellä on työttömiä, työttömän nimikkeellä olevia ja piilotyöttömiä sekä työmarkkinoilta pudonneita herättää vakavan kysymyksen, eikö tosiaan kukaan ole analysoinut tätä harmaata aluetta jäsen suuruutta, vaikka varmuudella se kuuluu jonkun viranomaisen virkatyöhön. TEM on vakava pääepäilty ja tilastokeskus toinen.
     Ilmiöhän on tyypillinen sisään virtaus-, säilöntä- ja ulosvirtausongelma. Aikoinaan tämä ongelma vankeinhoidossa ratkaistiin niin, vankivirta pysäytettiin sisään ja ulos päiväksi ja tänä aikana kirjattiin kaikkien niiden vankien relevantit tiedot, jotka sinä päivänä olivat vankilassa. Näin saatiin selville sukupuoli, tuomiolaji,  kertaisuus, koulutus, terveys, arvio kuntoutuksesta, jne. Työttömiä ei voi tienkään voi verrata vankeihin, vain tilastometodeja.
    Jos työvoima-alan tietojärjestelmät eivät nyt ole niin kehittyneitä, että ne pystyvät tuottamaan monipuolista kuvaa jatkuvassa kierotilassa olevasta työttömien populaatiosta, se on valitettavaa. Jos asia olisi kunnassa, viikoittain tiedettäisiin, miten populaatio on muuttunut, mitä ovat hallitsevia trendejä ja mitkä heikkeneviä sekä paljon muuta. Sanomatta on selvää, että tällöin ei tarvitsi puhua noin 40000 ja 250000 joukoista pystymättä sanomaan muuta kuin, että meillä työttömät ovat jakautuneet hyvään ja huonoon ryhmään.
   Jos meillä olisi mainittu tietojärjestelmä kunnossa, meillä olisi paljon paremmat mahdollisuudet yksilöllisten tapaamisten lisäksi suunnitella ja toteuttaa alueellisesti suunnattuja yksilöllisesti suunniteltuja toimenpiteitä tiedostetuille työttömien ryhmille.

PS: Jos meillä tällainen toimiva ict-järjestelmä on, antakaa tietojen vaan tulla  julkisuuteen. 

keskiviikko 29. marraskuuta 2017

2140. Avokonttorin pomoksi en halua


     Jos jätetään tehdassalit pois laskuista, ainut järkevä syy avokonttorin käyttämiselle on henkilöiden työn vaatimuksista lähtevä jatkuvaluonteinen yhteydenpito- ja kommunikointitarve.
     Tunnetason syynä avokonttorille voidaan pitää sellaisen yhteen kuuluvuuden kokemista, joka kohentaa työ laatua ja tehoa.

     Joskus yhdessä tekemisen tarve voi olla niin iso, että muutama henkilö on pakattava samaan isoon tilaan tekemään jatkuvaa ryhmätyötä, kuitenkin niin, etteivät pöydät ole vastakkain. Muutoin voi syntyä poissa olevia katseita. Siis yksityisyyttä kaivataan tässäkin.

     Yksilöllisyys ja yksityisyys jyräävät myös edelleen työelämässä. Työhaastatteluissa hakija lähes aina kysyy, onko omaa työhuonetta.  Ehkä tästä syystä 2000-luvun avokonttoriaalto onkin hiipumassa.

     Jos välttämättä yhteistä suurta toimistoa tarvitaan, se korvataan avotilalla, jossa on erilaisia työpisteitä ryhmille ja henkilökohtaiselle työlle. Omat työhuoneet ovat kuitenkin tässäkin ratkaisussa mukana.

     Suurin ongelma avokonttorissa on puheäänet. Ihmiset eivät voi olla kuulematta ja ehkä kuuntelematta, mitä naapuri puhuu. On luonnollista, että puheen kuuntelu ja uteliaisuus vievät enemmän aivokapasiteettia kuin musiikin kuuntelu.

     Jos pomo istuu avokonttorissa, työn tunnelma muuttuu. Toiset pitävät sitä hyvänä, koska  on suora yhteys pomoon. Toisille on piinaava olla jatkuvasti pomon silmien alla.

     Viisas pomo ei ensimmäisenä perusta työhuonettaan avokonttoriin, vaan pysyy sivussa.
tiistai 28. marraskuuta 2017

2139. Oppivaa organisaatiota rakentamassa

     Asia on monitahoinen, toisille jopa epäuskottava.

Ehkä onkin tarpeen kertoa tosiesimerkki.
     Minut kutsuttiin erääseen koulutusyritykseen kouluttajaksi. Toimenkuva jäi vähän epäselväksi, koska nykyinen työnantajani halusi viimeiseen asti säilyttää työsuhteeni heillä. En uskonut meneväni koulutusyritykseen.
     Pohdittuani sitten uudessa työpaikassa tuttujen työkavereiden kanssa muutaman viikon, mitä oikeasti alkaisimme tehdä, päätimme ryhtyä konsultoimaan valtion uuden budjetointijärjestelmän sisäänajoa virastoihin. Mutta mitä ja miten me maallikot konsulteeraisimme?
     Ei auttanut muuta kuin koota viisaimman näköiset miehet ja naiset kasaan. Loput piti hankkia ulkopuolelta. Noin kymmen henkilön ryhmä oli hetkessä ymmällään kokoushuoneessa. Minut valtuutettiin toimimaan edusmiehenä. Innokkaimmat olivat siltä istumalta valmiit lähtemään opettamaan hallintoa. Viisaimmat estelivät.
     Lopulta kaikki tajusivat tai olivat tajuavinaan, ettei kentälle niin vain kirja kädessä mennä opettamaan.
     Niinpä käynnistimme sisäisen tuotekehittelyn. Määrittelimme mikä on: tulostavoite, tulosjohtaminen, tulosohjaus, tulosbudjetti, tulosseuranta, kehysriihi, budjettikehys, tuottavuus, vaikuttavuus, jne. Oli oppiriitoja, aikaa meni. Lopulta kaikki oli paperilla.
     Järjestimme suuren tiedotustilaisuuden valtiovarainministeriön siipien suojissa. Tilauksia alkoi tulla. Muutaman kuukauden päästä jotkut kuitenkin palailivat hiljaisina miehinä konttorille, muutamat asiakkaat valittivat.
     Meiltä oli jäänyt innostuksissamme huomaamatta yksi asia. Mitä konsultointi on?
     Järjestimme kaksi viikon kestävää ulkopuolisen vetämää työnohjaustilaisuutta, työpäivän jälkeen iltamyöhään.
     Ei nämäkään meistä kuolemattomia tehneet, mutta opimme vetäjältä ja toisiltamme valtavasti. Pikku hiljaa opimme lisää. Yksikkömme tarinaa voi pitää menestyksenä, ainakin luulimme näin.
    
     Jälkeenpäin tarkastellen syitä, miksi onnistumme kohtalaisesti olivat:

 *yhteisen vision suonti

*sen tajuaminen, että taitomme ja menetelmämme eivät riitä vision saavuttamiseen

*tiedonkulku ryhmän sisällä oli niin avoin, että liikuttiin jo yksityisyyden rajamailla

*jonkin asteinen jatkuva tarkkailu, mitä voisimme tehdä paremmin

*työnohjaukset

*tiivis ja luottamuksellinen yhteyden pito päämieheen

*pyrittiin hyödyntämään kunkin henkilön spesiaaliosaaminen maksimaalisesti

*kirjalliset käsitemäärittelyt ja asiakasesitteet

*säännölliset yksikkökokoukset

*esimies-alaiskeskustelut
     Yllä kuvatun kaltainen oli tietyllä tavalla kohtalonomainen hanke. Sen yhtenä välttämättömänä vaiheena oli saavuttaa lakipiste ja sen jälkeen, hyvässä tapauksessa, uudistua perusteellisesti toiseksi yhtä kohtalonomaiseksi projektiksi.


maanantai 27. marraskuuta 2017

2138. Autoritäärisesti johdettu yksikkö on ihmispörssi

     Autoritäärisesti johdettu ja epäluottamukseen perustuva organisaatio on työyhteisönä ihmispörssi. Siinä ihmisen arvoa mitataan jatkuvasti. Tämä vaatii organisaation jäseniltä itsensä tarkkailemista, käytöksen jatkuvaa säätelemistä tilanteen mukaan ja jokaisen muun avovallan tuntemista, jotta hänen asemansa organisaatiossa olisi mahdollisimman korkea.
     Organisaation jäsen salaa huonot puolensa ja pahan tuulensa, kilpailee suosiosta ja toimii sisimpiä tuntojaan vastaan eikä ilmaise aitoja tunteita missään tilanteessa. Tavoitteita pidetään annettuina. Onnistumisesta johto ottaa kunnian itselle ja luottohenkilöille. Tällöin onnistumisen iloa ei voi jakaa. Epäonnistumisissa syylliset etsitään ja rangaistaan.
     Vuorovaikutukseen perustuvan johtamisen yksi valtava etu juuri nyt kiivaana pirskahtelevassa innovaatiotaloudessa on uusien asioiden omaksumisnopeus (kypsymisnopeus).Tämä luo myös aineksia nauttia yhdessä onnistumisista. Tällöin innostus työhön kasvaa kuin huomaamattaan.

Onnistuneen konsulttihankkeen toteuttaminen, Pekka Huttunen, Talentum Oyj, 2003

keskiviikko 22. marraskuuta 2017

2137. Kun pääsee matemaattiseen tunnelmaan

Kun katsoo matemaattista yhtälöä, tulee heti matemaattiselle päälle. Kaikki julmuus, sodat, riidat ahneus, kauna, kamaluus, ahdinko, masennus väistyy. Jäljelle jää pelkkä rajattu selkeys, joka vain on vaatimatta mitään, mutta viekoittelee eleettä ja ääneti lähestymään olevaisuudelle kirjattua  olemattomuutta. Se ei pelottele tai uhkaa, vaan työntyy tajuun ja istuu sen parhaalle paikalle viskaten ärjymättä asiattomat sivuun. Sen itsevarmuudesta huokuu välinpitämätön huolettomuus ratkaisijan tekemisiä kohtaan. Se ei suutu eikä osoita mieltään, vaikka ratkaisija kuinka törmäyttelee sitä seinästä seinään, onhan se loukkaantumaton ja kuolematon. Se jopa hymyilee, jos ratkaisija seikkailee väärillä vesillä, jos ratkaisija lähestyy tai jopa hipaisee sen erilaisia salattuja ovia. Mitä lähemmäksi ratkaisija pääse oikeita ovia, sitä enemmän se päästää salaisesta hanastaan ratkaisijalle humalluttamatonta huumaavaa viiniä. Tässä vaiheessa se tietää ratkaisijan pääsevän sisälle ainakin yhdestä ovesta, joka riittää salaisuuden paljastamiseen. Kun tämä on tehty, se laskee hanastaan loput huumaavat viinit ratkaisijan lasiin, mikä se tietää vaikuttavan ratkaisijaan lumoavasti jopa loppuelämän ajan.


2136. Kustannus-höytylaskelmien kertoimissa piilee piru

     Kaikkeen toimintaan arkielämästä lähtien kuluu oikeiden valintojen eli päätösten tekeminen. Se auttaa kaikinpuolista selviytymistä mahdollisella parhaalla tavalla eri tilanteista. Joskus onnistuu, joskus vähemmin hyvin riippuen siitä, kenen näkökulmasta asioita tarkastellaan.
    Tuhannen asukkaan Hailuoto saa72 miljoonaa euroa maksavan sillan (https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005457708.html). Laskelmien mukaa se maksaa itsensä takasin12 vuodessa eli sen pitäisi tuottaa yhteiskunnalle ja saarelaisille 6 miljoona euroa vuodessa. Kustannus- hyöty laskelmat on tehty varmaankin sekä hailuotolaisten että yhteiskunnan edut ja haitat huomioon ottaen.
     Laskelmissa yksinkertaisinta on rakennuskustannusten yksityiskohtainen selvittämien, mikä heittää 30 prosenttia yläkanttiin todellisista, koska hanke menee suurta helpommin läpi valtion budjetissa. Tämä on yleinen käytäntö j sääntö.
     Sillan hyöyksi on katsottu mm asukkaiden liikenteen, kaupan ja teollisuuden edut sekä kerrannaisvaikutukset seudun matkailuun ja virkistyskäyttöön ja investointipäätöksiin. Suurimmat haitat kohdistuvat ympäristövaikutuksiin ja lähimerialueen vesiliikenteeseen.
     Yhdeksi ongelmaksi muodostuu, miten eri hyötyjä ja haittoja arvotetaan ja miten tulevaisuuden eri hyödyt ja haitat muutetaan nykyarvoiksi, koska silloin ne voidaan käsitellä samanarvoisina riippumatta, milloin ne syntyvät.
     Eräänä keinona muuttamisessa nykyarvoiksi on soveltaa korkokorolle laskemista takaperin eli diskonttausta. Tässä on vaarana ajautua huteralle maaperälle, koska yhdenkin kustannus- tai hyötylajin kertoimen sadasosan muuttaminen voi heilauttaa laskelmat päinvastaiseksi. Suunnittelijat tietävät tämän pelatessaan kertoimilla hankkeen edullisiksi. Menettely ei kuitenkaan johda päätöksentekijöitä harhaan, koska kyse viime kädessä on poliittisesta harkinnasta, jossa reaaliset tosiseikat eivät juuri paina. Nyt harkinta on kääntynyt hailuotolaisille edulliseksi. Onneksi olkoon.
     Nyt Sipilä junaili sillan kotialueensa saarelle 72 miljoonalla eurolla. Viikkoa aiemmin Pekkarinen oli pannut paremmaksi junailemalla 140 miljoonaa euroa nelostien pohjoispään korjaamiseen (https://yle.fi/uutiset/3-9934481). Molemmat poliitikot tulevat selittämään, että hanke on ollut pitkään toivelistalla ja suunnittelun kohteena ja se on välttämätön investointikohde. Joka tapauksessa Hailuotoprojekti ja Nelostiehanke ovat loistavia verrattuna moniin yritystukiin, jotka vääristävät kilpailu ja menevät suoraan veronmaksajien lompakoista ties minne.