Sivut

tiistai 18. lokakuuta 2016

2032. Lähihistoria ei tunne Aleppon kaltaista suurkaupungin valtaustilannetta


      Gallipolin taistelluissa 1915 vastakkain olivat ottomaanit ja länsiliittoutuma Britannian johdolla. Taistelu oli ensimmäisen maailmansodan raain. Kummallakin osapuolella kaatui puoli miljoonaa ihmistä. Se päättyi ratkaisemattomaan kummankin puolen uupuessa henkihieveriin. Varsinainen kaupunkisota se ei olut vaan kamppailu alueesta. Leningradin piiritys alkoi syksyllä 1941 ja päättyi 1944 noin 700000 kaupunkilaisen näivettymiseen hengiltä. Stalingradin piirityksessä kaatui 200000 saksalaista ja sama suuruusluokka venäläisiä. Toisessa Tsetsenian sodassa vuonna 2000 Venäjä valtasi kovokouraisesti 40000 asukkaan Grozneyn, joka puolustautui loppuun saakka.
     Aleppossa kyse on puhtaasta Venäjän omalaatuisesta valtapoliittisesta voimannäytöksestä vieraalla maaperällä. Venäjä haluaa osoittaa muulle maailmalle, että tällainen maa me olemme ja tällainen arvopohja meillä, kun palautamme maailman takaisin kaksinapaiseksi valtajärjestelmäksi. Minkä länsi meiltä vei 1990-lvulla, näin me otamme asemamme takaisin. Siviilien kärsiminen kuuluu strategiaamme. Meidät huomataan (Yle aamu-tv, Hannu Himanen).
     Poiketen edellisistä Mosulin (Kahden Kevään kaupunki) taistelussa kyse on ennen kaikkea siviilien pelastamisesta samalla, kun ISIS:lle toivotaan annettavan ratkaiseva kuolinisku. ISIS on saanut rakentaa kaksi vuotta kalifaattiaan, jota voidaan hyvin verrata rampautuneeseen paikalliseen SS-pataljoonaan huoltoverkkoineen ja panttivankeineen.
     Miljoonapäinen panttivankijoukko, asukkaat muodostavat etnisyydeltään, uskonnoltaan ja kieleltään monikulttuurisen väestöjoukon. Sille on luvattu kaupungista pois päästyään turvaa ja tukea.
     Nyt kaupunkia valloitetaan takaisin monikansallisin joukoin, joissa osin on mm uskonnosta johtuvia jännitteitä. Tämä takaisin valtaaminen on vaikeampaa kuin muutoinkin hankala kaupunkisota, koska kyse on siviilien pelastamisesta julman tavalla tai toisella organisoidun vihollisen käsistä. Kukan ei varmuudella tiedä.
     Tässä tilanteessa olisi hyvä, jos valtaajat pystyisivät mobilisoimaan jonkinlaisen itseohjautuvan suojakaistan ”teräsputken”, jonka suojassa siviilit voitaisiin kaaosta turvallisemmin evakuoida kaupunkista suojaan. Todennäköisesti tähän on varauduttukin ja toivottavasti valtaaminen onnistuu vähin ihmistappioin.
  

perjantai 14. lokakuuta 2016

2031. SOS-hallitus hyötyy luokkaerojen kasvattamisestaan

      Kun poliitikot kertovat tehneensä motivoivia tulonjako- ja veroratkaisuja, kannatta olla varuillaan. Pitää ottaa selville, mitä he sillä tarkoittavat. Toinen vaaranpaikka, kun kuulee isänmaa etu poliitikon suusta. Kun poliitikkojen puheista tavalliselle kansalaiselle todelliset tarkoitusperät alkavat selvitä, hänen itsehillintänsä punnitaan jokaisen sanan jälkeen.
     Sipilän vangitseva voima strategisen hallitusohjelman laadinnassa kesti kuukauden päivät. Vain yhtenä torstaina levottomuus piirsi vähän syvempiä vakoja Sipilän leukaperiin. Rypyt oikenivat viikon vaiheessa. – Ikäviä päätöksiä tehty. Ne koskettavat kaikkia suomalaisia.
     Mitä pidemmälle asiat etenevät, sitä vakuuttuneimmiksi äänestäjät tulevat siitä, että he olevat vain tavallisia ihmisiä, joita kohdellaan massana. Ja massan elintason nostaminen on mahdotonta, koska SOS-hallitus katsoo sen tulevan liian kalliiksi. Niinpä tukia annetaan massa harvemmille kaverikapitalisteille ja omille eturyhmille. Tämä on kuin lannoituksen heittämistä omien porukoiden innoittamiselle (SOS)  ja sitä kautta kannatussukupolvien haarautumiselle ja laajenemiselle, ja mitä parasta: tällöin mitä enemmän luokkaerot kasvat, sitä helpompi niitä on kasvattaa lisää ja sitä vankempaa SOS-hallituksen kannatus on.
     On selvinnyt se tosi asia että, kun etuuksia leikataan, ne koskettavat vähävaraisia, ei siis hyväosaisia. Heille leikkauksista ei koidu mitään sanottava vaivaa. Kerrataan. Hoitokodeissa asuvilta vanhuksilta ja köyhiltä lapsiperheiltä leikataan 10 prosenttia. Kansaneläkkeen indeksi jäädytetään, lääkkeiden omavastuuraaja nostetaan ja taksimatoja rajoitetaan sekä terveyskeskusmaksuja nostetaan. Työttömyysturvaa, opintotukea ja korkojen vähennysoikeutta leikataan. Hoitoryhmiä suurennetaan, jne. Sen sijaan yrittäjät saavat viiden prosentin veroalennuksen ja perintöveroa leikattaneen. Kyseenalaisia yritystukia keksitään lisää ja vanhoja korotetaan sekä veronmaksajien vastuita yksityistä investoinneista kohotetaan 30 miljardiin euroon. Koeaikoja pidennetään ja uuden henkilön palkkaamista joustavoitetaan. Maanviljelijöiltä ei karista mitään. Päinvastoin biotaloutta kehitetään hölyn pölyä tuotteistamalla.


keskiviikko 12. lokakuuta 2016

2030. Ruotsinkielinen Pohjanmaa kammoaa kunnallisia terveyskeskuksia

     Terveydenhoito on bisnestä. Tämä tuli selväksi eilisessä Yle Fem Spotlihgtissä, etenkin Pietarsaaren kaupunginjohtajan suulla.
     Ohjelmassa kuitenkin eräiden kuntien edustajat kyseenalaistivat yhtiömuodon, koska tietojen luovuttaminen yhtiön ulkopuolisten käyttöön on välttämätöntä toiminnan läpinäkyvyyden turvaamiseksi.
     Kokonaisuuden kannalta on tärkeää saada tietoja, miten ja millä perusteilla eri terveysosakeyhtiöt antavat lähetteitä erikois- ja/tai vaativaan hoitoon. Yhtiöittämiseen varauksellisesti suhtautuvien mielestä on myös pystyttävä valvomaan, suosivatko lähetteiden antajat ketjuun kuuluvia yhtiöitä.
     Avoimuutta edellyttää myös ennen paljon puhutun integraatio ja sen seuranta. Nyt ei kukaan puhu enää niin ennen tärkeästä integraatiosta mitään.
     Osakeyhtiöittämistä kannattavat torjuvat kritiikin. Heidän mukaan avoimuus voidaan turvata sopimuksilla, yhteydenpidolla, tietojen vaihdolla ja kommunikaatiolla. Nämä perustelut eivät päde, sillä osakeyhtiölaki jyrää alleen kaikki pehmeämmät keinot ja näin liikesalaisuudet säilyvät.


maanantai 3. lokakuuta 2016

2029. Tullin pääjohtajan töppäykset eivät kiinnosta valtiovarainministeriötä


     Tulli on laaja ja tehtävänsä luonteen takia moneen lokeroon jakautunut organisaatio. Se pystyy toimimaan käytännön tasolla kauan hyvin ilman jatkuvasti reagoivaa pääjohtaja, koska sillä on dokumentoidut ja jatkuvasti päivitettävät toiminta- ja menettelytapaohjeet. Mutta vähitellen Tulli menettää kehittämissuuntansa ja sen henkilöstö turhautuu. Tätä osoittaa myös selvitys (http://www.hs.fi/paivanlehti/27052016/a1464239609357).
     Hartikaisen tapaus näyttää kuuluvan siihen sarjaan, jossa henkilö astuessaan pääjohtajan virkaan joutuu liian kauaksi vaadittavasta sisältö-, menettelytapa- ja johtamisosaamisesta, vaikka saisi kuinka hyvät pisteet johtamistesteissä. Tästä kyllä useimmat selviävät kokemuksen karttuessa, mutta Hartikainen ei, koska ei näytä oppivan ja eikä ota opikseen saamistaan varotuksista ja huomautuksista.
     Valtionvarainministeriö antoi Hartikaiselle vakavan huomautuksen ja toimintaohjeen vuoden 2015 helmikuussa ( http://demokraatti.fi/tulli-kohu-hartikaiselle-vakava-huomautus-ja-toimintaohje/). Syynä oli epäasiallinen käytös julkisuudessa alaisia kohtaan ja epäily pyrkimyksestä vaimon suosimisesta rekrytoinnissa. Asioista oli kanneltu oikeuskanslerin virastolle

(http://www.hs.fi/talous/a1475377861188). Sitä ennen poliisi tutki Hartikaisen menettelytapoja (http://www.hs.fi/paivanlehti/09022016/a1454910790544).
     Nyt tapaus on jälleen julkisuudessa alaisen kiusaamisselkkauksen takia (http://www.hs.fi/talous/a1475377861188).
     Julkisoikeuden professorit moittivat rajusti valtiovarainministeriötä päämiesasemansa laiminlyönnistä tullia kohtaan. Tähän voidaan yhtyä.
     Alivaltiosihteeri Hetemäen lausunnot ovat alistuneita ja ponnettomia. Tällaisella otteella asioita ei saada kuntoon.
     Syy miksi korjausta ei tule, näyttää selvältä. Kukaan ei valtiovarainministeriössä viitsi puuttua ongelmaan, koska se vaatii paneutumista, on ikävä, saattaa puuttujan hankalan ihmisen maineeseen ja häiritsee ministeriön työtä.


sunnuntai 2. lokakuuta 2016

2028. Terveyskeskuksessa tiedon käyttö


     Eräillä aloilla tieteellinen tieto on elinehto (esimerkiksi terveyspalvelut). On myös voittoon pyrkivää toimintaa, jossa painottuu manipuloiva tieto (esimerkiksi lahkoliikkeet ja uskomushoidot). Harvoin on kuitenkaan joko-tai-tilanne, vaan tietoa pitää käyttää laidasta laitaan.
     Tieteellisessä tai tutkitussa tiedossa ei saa jäädä odottamaan sitä, että se korjaa itseään. Korjaaminen tapahtuu hitaasti ja sattuman varaisesti, yritys ehtii kaatua. Tieteellisen tiedon käyttöön henkilöt kypsyvät vähitellen. Perusteet luodaan yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksessa.
     Ehkä kaikkein tärkein tiedon muoto johtamisessa on faktat. Tämä on myös eniten laiminlyöty alue. Se on sääli, sillä se on usein halpaa hyötyihin verrattuna. Sen kerääminen on tylsää ja se korvataan hanakasti näkemyksillä.Näkemyksellinen tieto on vaarallinen tiedon laji. Sitä on vaikeaa kumota, jos ei ole faktoja. Tieteellinen tieto väittelyssä näkemystä vastaan ei useinkaan pure, koska tieteellisen tiedon sisäistäminen näkemyksille johtajalle on vaikeaa.
     Tilanne muuttuu, jos johtajalla on kokemusta. Tällöin johtaja voi perustella näkemystään aikaisemmilla onnistumisillaan tai epäonnistumisillaan, jotka voivat saada faktojen statuksen. Faktat ilman kokemusta voivat olla henkilölle kuin sävelmän nuotit ilman soittotaitoa.Pelkään auktoriteettiin perustuva johtamisen ja päättäminen sen kautta välittyvä tieto on turmiollista. Johtamisessa tällainen yksikkö muodostuu vähitellen ihmispörssiksi, jossa työtekijä asema punnitaan suhteessa auktoriteettiin.Manipuloiva tieto perustuu esittäjänsä kykyyn luoda kuulujoissa tunnelma, jossa todellisuus ja faktat unohtuvat.Viisas päättäjä käyttää kaikkia tiedon lajeja.