Sivut

sunnuntai 28. elokuuta 2016

2006. HS ja Kelan poliittiset virkanimitykset

     Helsingin Sanomat esitti verkkolehdessään 18.11.2014 nyt taas ajankohtaisen artikkelin Kelan poliittisista virkanimityksistä. Siitä kansalaiset saavat hyvän käsityksen, miten poliittisia virkamiesuria avataan entisille politiikoille. Siitä saa myös aihetta pohtia, täytetäänkö avautuvia virkoja lakien mukaan. Se toivon mukaan saa myös laillisuusvalvojia ottaman etukäteen kantaa ja tuomaan sen julkisuuteen, onko aiotussa virkojen täyttämismenettelyssä huolestuttavia piirteitä kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta.
    Tällaiset artikkelit ovat läpinäkyvyyden lisäämistä ja ne ovat merkittäviä portti kansalaisyhteiskunnan piirteiden vahvistamisessa.
     Suomen Keskustan johtavia poliittisia vaikuttajia on hakemassa virkaa. Yhteensä hakijoita on 20. Sipilä on sanonut, että tässä nimityksessä ei ole poliittista näkökulmaa.  On mielenkiintoista nähdä, miten esittelymuistiossa käsitellään virkaa hakenutta ex-ministeriä, lääkäri Päivi Räsästä.
     Kela on eduskunnan alainen ja sillä on oma valtuusto. Nämä eivät kuitenkaan tee Kelan viroista poliittisia. Jos niin olisi, Kelan virkamiehillä pitäisi olla oma virkamieslakinsa. Tällaista ei ole.
     Kelan hallituksen uudet päälliköt sanova aina virkaan astuessaan, että organisaatiomuutos tarvitaan nyt, koska organisaatio on liian monimutkainen. Tähän voidaan kokeneen konsultin näkökulmasta todeta, että Kelan organisaatio on monimutkainen, mutta toteuttamista estää poliittisilla mandaateilla toimivat pääjohtajasta seuraava johtajisto.
     Jossain vaiheessa jonkin tahon tulisi selvittää, onko poliittisissa virkanimityksissä poliittisen korruption piirteitä. Ajatushan menee, että kun henkilö liittyy puolueeseen, jossain vaiheessa hänet todennäköisesti nimitetään korkeaan virkaan katsemaan puolueen hyötynäkökulmia. Henkilö palkitaan puoleen soturina. Puolue hyötyy ja soturi hyötyy.
     Varmaankin sanotussa on liioittelua ja osa poliittista virkanimityksistä on kaikin puolin onnistuneita. Tämä ei poista sitä, että jotain asialle pitäisi tehdä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti