Sivut

maanantai 25. heinäkuuta 2016

1975. Vihreiden nykyinen gallupkannatus ei ole pysyvää

Viimeisimmät HS-Gallupin 23.7 mukaan Vihreiden kannatus näyttäisi pysyvän 13 prosentin tasolla. Lähempi tarkastelu osoittaa, että näin ei tule jatkumaan, vaan nyt on saavutettu kannatuksen suurin taso.
     Keskustan kannatus perustuu maa- ja metsätalous tuottajien varaan. Tämä ryhmä on pysyvää Keskustan äänestäjä joukkoa, jossa myös kannatus on luonnollisista syistä periytyvää tilojen siirtyessä seuraaville uusille sukupoville ja ideologia niiden mukana. Maaseutu on kokonaisuudessaan hitaasti muuttuvaa ja säilyttäen maaseutumaisen ilmeensä ja identiteettinsä vuosikymmeniksi. Tästä syystä osan maaseudulla asuvista äänestäessä Keskustaa tämän asumismiljöön luonteensa takia.
     Kokoomuksen suurin äänestäjäkunta löytyy yrittäjistä ja ylimmän luokan edustajista. Tämä ryhmä arvoineen ja koulutustaustoineen tarjoaa erinomaisen kasvualustan ja rekrytointiperustan Kokoomuksen kannatuksen jatkuvuudelle. Vaikka korkean koulutuksen mukanaan tuoma sosiaalinen kiero ylös päin on vaimentunut, se kuitenkin jatkuvasti tuo uusia äänestäjiä Kokoomukselle.
     Demareilla äänestäjäkenttä kolmesta suuresta on isoimman muutoksen kohteena. Kuitenkin puolueen perusta tehdas- ja fyysisen työn työntekijät säilyvät.  Kaikkea ei voida robotisoida käsien varaan perustuvan työn mieluimmin kasvaessa kuin vähetessä. Demareita auttaa sosiaalisen kierron tyrehtyminen.  Joku voisi sanoa, että kun olet kerran syntynyt tähän luokkaan, niin siinä pysyt. Demarit tekivät virhearvion valitessaan Rinteen puheenjohtajaksi.  Hänellä on vahva ay tausta ja hänet jossain demaripiireissä leimataan kiusallisen laajasti viiksi kymppisten äijien puolesta puhujaksi. Vaikkei näin ei olisikaan, leima säilyy. Hän on keskinkertainen puhuja, mutta se ei riitä puheenjohtajalle.
     Kristilliset ja RKP ovat kannatukseltaan kuin kallio. Sieltä ei juuri tipu jos ei sinne kiivetäkään. Ne ovat vakio viiden prosentin ryhmiä.
     Perussuomalaiset ovat kuin vanhan isännän haitari, venyy ja rusahtelee. Se on kaikista puolueista suhdanneherkin. Jos ympäristö on normaali muuttuvainen, puolueesta virta käy jonkin verran Demareihin. Sillä on kuitenkin takataskussaan kaksi yllätyskorttia: EU:n kriisin ja pakolaisongelman syvenemiset.  Jos nämä toteutuvat, ne rokottavat Demareita ja Vasemmisto Liittoa, eivät Keskustaa ja Kokoomusta.
     Vasemmistoliitto on sitkeä kummajainen.  Sen kannatuksen pysyvyyttä on vaikea perustella muulla kuin historialla. Toki se on viimevuosia houkutellut aiemmin siihen kuulumattomia ryhmiä kuten opiskelijoita ja luonnonsuojelijoita. Vahva traditio ja isien ideologia pitävät puolueet 8-10 prosentin kannatuksessa, muttei pitkän päälle.
     Vihreän Liiton kannatus on eniten riippuvainen muiden puolueiden kannatusten muutoksista, ei omasta politiikasta ja tekemisestä. Luonnonsuojelu ja perhepolitiikka ovat liian suosittuja myös muidenkin puolueiden ohjelmissa. Puolueen energiapoliittiset linjaukset eivät ole uskottavia. Omaa itsenäistä ydinideologiaa, jossa muut puolueet ei juuri ole osallisena tai kiinnostuneita, ei ole.
     Tämä tekee puolueen kannatuksesta liian haavoittuvaisen ja muiden puolueiden kannatuksesta riippuvaisen.  Nyt saavutettu korkea gallupkannatus voidaan laskea hyvin Ville Niinistön ansioksi. Hänen joutuessa puolueen sääntöjen takia luopumaan tehtävästään, kannatus laskee muutaman prosenttiyksikön, mikä merkitsee paluutta pysyvää paluuta 10 prosentin puolueeksi äänestäjäkunnan itsenäisen reaalipolitiikan heiveröisyyden takia kolmeen suuren varattuna.
     Perussuomalaisia vaivaa sama vika, mutta Perussuomalaisten ja Vihreiden välinen äänestäjien siirtymä on olematonta, joten näiden kahden puolueiden kannatuksen muutokset eivät vaikuta toistensa kannatukseen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti