Sivut

maanantai 7. joulukuuta 2015

1746. KHO:n törkypuhepäätös on erittäin kyseenalainen

      Helsingin hovioikeus käynnisti vuonna 2013 hovioikeuden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista koskevan selvityksen. Sen yhtenä havaintona oli tuomarien tauolilla käyttämä ronski ja osin rasistinen kieli avustajia ja asianosasisia kohtaan. Hovioikeus ei luovuttanut selvitystä medialle, vaan katsoi sen sisäiseksi muistioksi, jota ei koske julkisuuslainsäädäntö. KHO katsoi toisin ja palautti asian hoviin (HS 4.12).

     KHO:n päätäs on hyvin kyseenalainen. Se voi jopa estää palvelujen parantamiseen ja toiminnan tehostamiseen tähtäävät sisäsäiset raportit, sillä uudistamiseen luonteeseen ja parempaan pyrkimiseen kuuluu aina epäkohtien kirjaaminen. Useimmiten on myös välttämätöntä haastatella luottamuksellisesti henkilökuntaa, jolloin raportteihin sisältyy hyvinkin henkilökohtaisia ja intiimejä kannanottoja.

     Sama luottamuksellisuus ja avoimesti kehittäjälle puhuminen koskee myös asiakashaastatteluja.

     Jos luottamuksellista ja yksityiskohtiin menevää tiedon hankintaa ei tehdä, uudistus- ja kehittämistyö jää havainnoinnin ja yleiskatsauksen varaan. Tällöin pitäville johtopäätöksille on huterat perusteet.

    Jos KHO:n kyseisestä päätöksestä tulee hallinnon kehittämistä ohjaava normi, luottamuksellisia ja organisaation kannalta ikäviä havaintoja saatetaan jättää kirjaamatta, tai ne kirjataan, mutta rapotit hävitetään nopeasti. Voi olla jopa niinkin, että nyt osa mahdollisesti arkistossa olevista hallinnon luottamuksellisista kehittämisraporteista, on syytä tuhota.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti