Sivut

torstai 3. joulukuuta 2015

1741. Johtajan puheviestintä

      Johtajan puheviestintä on läheistä sukua tilanteiden hallinnalle, mutta tilannetajua laajempi käsite. Puheviestinnän hyvä laatu on erittäin tärkeää johtajalle, koska puhuminen on se työkalu, jolla hän saa viestinsä perille. Kirjallinen viestintä ei korvaa puhumista, päinvastoin sen turvin johtaja vpo lukkiutua omaan huoneeseensa. Puhumisen merkitys korostuu myös kontakteissa yhteiskumppaniin ja viranomaisiin.

     Puheviestintään kuuluvat äänen käyttö, puhe- ja esiintymistaito ja ryhmäviestintä. Jos johtajalla ei ole riittäviä puheviestintätaitoja, hänen uskottavuutensa laskee, mikä puolestaan heikentää hänen keskeistä tehtäväänsä; vaikuttaa positiivisella ilmapiirillä henkilöihin neuvon pidoissa, neuvotteluissa, kokouksissa ja seminaareissa. Joka kokouksessa ei tarvitse vaikutta ollakseen uskottava. (Onnistuneen konsulttihankkeen toteuttaminen (Pekka Huttunen Talentum, 2003).

     Työtekijäintensiivisissä yksiköissä esimiehen puhuminen on hänen tärkein työkalunsa työmotivaation, työyhteisön eheyden ja tulostietoisuuden ylläpidossa. Jos tällaisen yksikön johtajan puheviestintä on heikkolaatuista, yksiön tilaa kurjistuu ennen pitkää kriisiyksiköksi.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti