Sivut

sunnuntai 8. marraskuuta 2015

1710. Henkilökohtainen välienselittely reformissa


     Vaikeat, kompleksiset, monipolviset, monitahoiset ja monivaiheiset sekä tieto- ja kommunikaatiointensiiviset reformit ovat täynnä yllätyksiä.

     Yhtäältä hanke voi jo alkuvaiheessa törmätä työn kokonaisuuden kannalta toisarvoisiin faktoihin ja näkemyseroihin, jotka kokonaisuudessaan ovat merkityksettömiä, mutta joita sillä hetkellä yksi osapuoli pitää ylipääsemättöminä. Toinen osapuoli voi vaatia markkinaosuuden tai asiakaskunnan selvittämistä, vaikkei niitä tässä vaiheessa pikkutarkasti tarvitakaan. Kolmas osapuoli voi pikkuhiljaa kadottaa mielenkiintoaan koko hankkeeseen keskittymiseen tai tämä osapuoli laiminlyö pysyvästi hanketta, mikä saattaa horjuttaa projektin uskottavuutta. Tällöin valtasuhteet voivat myös muuttua tai syntyä pienimuotisia uusia valtasuhdetyhjiötä.

     Tällöin työ ajelehtii tai joku ottaa vallan. Myöhemmin jokin osapuoli luulee tulleensa niin vahvaksi, että alkaa määräillä koko hanketta. Tällöin jossain vaiheessa jonkin pienen kriisin yhteydessä vallan ottajan ja ylimmän johdon mielipiteet joutuvat törmäyskurssille, jolloin toimivaltainen ylin johto joutuu puutumaan räikyvästi tilanteeseen.

     Kaiken yllä esitetyn lisäksi joku intressiryhmän edustaja saattaa yllättäen vastusta hanketta keinotekoisin perustein, joita hän  sävyttää vaihtelevin näkökulmin ja lausunnoin.

     Tällöin kyse voi olla tämä edustajan taustaryhmän julkilausumattomasta päämäärästä ajaa tietty ratkaisu läpi hinnalla millä hyvänsä. Pahimmassa tapauksessa kyse voi olla henkilökohtaisesta välienselvittelystä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti