Sivut

lauantai 31. lokakuuta 2015

1700. Henkilöstön edustus johtoelimissä


     Virastodemokratia eli kukoistusaikaansa. Osaston johtoryhmässä oli kolme henkilöstönedustajaa. He toivat sinne esityksiä ja ottivat kirjallisesti kantaa tärkeisiin kysymyksiin ja käyttivät siellä puheenvuoroja. Virastodemokratia näkyi päivittäistoiminnassa runsaina kokouksina, kahdenkeskisinä neuvonpitoina ja kahvipöytäkeskusteluina. Ei siis päivää ilman virastodemokratiaa! Tosin se sai aikaan positiivisuutta muiden muassa tiedotuksessa, koulutuksessa ja nimitysasioissa.

     Virastodemokratian vaikutus ei rajoittunut vain sen edustajien kokoukissa pitämiin puheenvuoroihin. Kokousten ollessa joskus tupakansavun täyttäviä ja sekavia, joudun johtoryhmän jäsenyyteni ohella hoitamaan kokouksessa käsiteltävien asialistan tekemisen lisäksi kirjoittamaan pöytäkirjat. Niinpä henkilöstön edustajat kävivätkin usein luonani esittämässä mielipiteitään, mitä asioita pitäisi ottaa esille, joskus jopa näkemyksensä pöytäkirjan yksittäisiin kohtiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti