Sivut

lauantai 3. toukokuuta 2014

871. Ristiriitaisuuksia täynnäHallinnon kehittämisen ministerivaliokunta käsitteli Pekka Ojalan johtaman keskushallinnon uudistamishankeen esitykset ja päätti toimenpiteet, miten hankkeessa edettiin. Tavoitteena oli päästä yksiportaiseen keskushallintoon lakkauttamalla vanhoja keskusvirastoja, kuten Sosiaalihallitus, Opetushallitus ja Vesihallitus, ja perustamalla tilalle kehittämiskeskuksia. Tämä kehityslinja oli alusta lähtien ristiriitaisuuksia täynnä.
Pekka Ojalan periaatteen mukaisesti niin sanotusta ristikkäisohjauksesta, jossa moni ministeriö ohjasi samaa alueyksikköä, tuli päästä eroon. Tämä Pekan putkimainen malli oli monen mielestä mahdoton monimutkaistuvassa ja verkottuvassa toimintaympäristössä. Toinen merkittävä, julkilausumaton periaate oli, että lakkautettavien keskusvirastojen tilalle perustettaville kehittämiskeskuksille ei annettu riittävästi toimivaltaa ja resursseja hoitaa hallinnon ohjausta. Tämä johti siihen, että poliittiset ministeriöt suoraan tulosohjasivat aluehallintoa, mikä oli kyseenalaista vallan kolmijaolle. Tällöin suurena vaarana oli, että ministeriö valmisteli sellaisia lakeja, joita sen oli mukava ja helppo toimeenpanna ottamatta huomioon yhteiskunnan kokonaistarpeita. Nämä periaatteet olivat myös ristiriidassa miniteriöiden koon pienentämisen kanssa, koska miniteriön operatiiviset ohjustehtävät vaativat lisähenkilökuntaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti