Sivut

keskiviikko 15. tammikuuta 2014

548. Työvoimapolitiikka

Suomessa on noin 2,3 miljoona työpaikkaa. Vakavasti otettava Etla toteaa raportissaan Suomesta katoavan seuraava 20 vuoden aikana kolmasosa työpaikoista. Kuntaliito tiedottaa seuraavan viiden vuoden aikana eläkkeelle jäävän 85000 henkilöä. Kun tämä abstrahoidaan 20 vuoden ajalle saadaan 0,340 miljoona. Valtiolta jää eläkkeelle nyt vuodessa noin 3500 henkilöä. Tilastokeskus on arvioinut eläkkeelle jäävän 1,2 miljoona ihmistä vuosin 2007-2025, vanha tieto.

Luvut ovat hajanaisia ja epätarkkoja. Joka tapauksessa suuri työelämän myllerrys on käynnissä. Toivottavasti hallitukselle sen seminaareissa esitetään tarkempaa tietoa, miten tulevat työpaikat kohtaavat työvoiman tarjonnan.

Lukion oppirakennetta ollaan muuttamassa ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja vähentämässä. Yliopistopaikoista on kova kilpailu. Maanmuuttopolitiikka on ollut tähän asti kovin hallintokeskeistä.

Tässä tilanteessa oli toivottavaa, että jokin taho laatisi kokonaisvaltaisen selvityksen/vision, millaiset työpaikat ja mistä ne katoavat, millaista koulutusta tarvitaan ja miten työperäinen mahanmuutto tähän sovitetaan. On selvää, että selvitys on vain suuntaa antava tiekartta.

Tässä suuressa haasteessa auttaa se, että loppujen lopuksi hyvä yhteiskunta ja sen koulutusjärjestelmä ovat tavattoman joustavia kohtamaan työpaikkojen ja työn tarjonnan rakennemuutoksen. Parhaimmillaan se muistuttaa darwinilaista evoluutiota sopeutumisesta. Tässä on hyvin järjestäytyneen yhteiskunnan voima.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti