Sivut

tiistai 3. joulukuuta 2013

462. Kuntauudistus ja perustuslaki


Hallituksen rakennepaketin ja budjettileikkauksien jälkeen kuntien veroäyrien erot ovat jopa viisi prosenttiyksikköä. Eilisessä A-studiossa pääministeri kertoi, että keväällä leikkauksia tehdään lisää, jolloin veroäyrierot tulevat vieläkin suuremmiksi.
Suomessa on 320 kuntaa, joista 50 on kieltäytynyt kuuntaliitoksista. Kuntauudistus polkee paikoillaan. Kunnat tekevät itsenäisesti päätökset muiden muassa vanhushoidon tasosta. Käytännössä kuntia ei valvo kukaan. Tässä kohtaa pitäisi hälyytyskellojen soida.
Suomen perustulain 6§:ssä todetaan, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella ja 9§:ssä taas todetaan, että  jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Nyt kun ryhmäkanneta valtiota vastaan ei voi tässä tapauksessa nostaa, niissä kunnissa joissa veroäyri nousee reilusti yli 20 prosentin ja joissa vanhukset joutuvat laitospaikkoja lakkautettaessa liian turvattomiksi, pitäisi perustaa yhdistys, joka nostaa yhteisen kanteen kuntia tai valtiota vastaan saattamaan kaltoinkohdellut samaan asemaan muiden kanssa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti