Sivut

torstai 21. marraskuuta 2013

445. Merkittävä ICT-laki voimaan 1.1.2014
Tämä merkittävä laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä on tarkoitus astua voimaan 1.2 2014.

Tärkeä kohta 1  

”Ehdotetulla lailla koottaisiin yhteen valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen kehittämistä ja tuotantoa perustettavaan palvelukeskukseen. Samalla keskitettäisiin kaikkien valtion yhteisten tieto- ja viestinteknisten palvelujen palvelutuotannon ohjaus valtiovarainministeriöön.”

Tärkeä kohta 2
”Ministeriöillä ei lähtökohtaisesti olisi jatkossa mahdollisuutta päättää palvelujen tuottamistavasta tai palvelujen käytöstä. Ministeriöillä olisi kuitenkin jatkossakin ensisijainen vastuu siitä, että ministeriön hallinnonalalle on järjestetty tarpeelliset hallinnon toimintaa tukevat tieto- ja viestintätekniset palvelut.”

Ongelmaksi saataavat nousta nyt paljon esillä olleet tietoturva- ja urkintakysymykset. Toinen ongelmakohta on, miten ministeriöt ja virastot voivat turvata omat nomisovellutuksensa, kun niiden totetuttamisesta vastaa valtiovarinministeriö. Kummatkaan kohdat eivät ole suuria verrattuna hyötyyn, joka saadaan, kun päällekäisyyksiä saadaan poistetuksi ja järjestelmien yhteensopivuuttaa lisättyä.

Ylimenokausi kun virastojen kehittämät järjestelmät korvataan valtiovarainministeriön alaisuudessa toimivan uuden yksikön kehittämillä järjestelmillä, tuo lisä kustannuksia. Se on hinta siitä, että  saadaan sadat eri toimintatavat, käytännöt ja sovellutukset kitkettyä pois.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti